MKM 16. kurulu? y?ld?n?m?n? kutluyor.

Mezopotamya halklar?n?n k?lt?r?n?, d?nya k?lt?rleriyle bulu?turma amac?yla 1991 y?l?nda kurulan Mezopotamya K?lt?r Merkezi, 13 Ekim?de Harbiye A??khava Tiyatrosunda 16. kurulu? y?l d?n?m?n? kutlayacak.


Mezopotamya halklar?n?n k?lt?r?n?, d?nya k?lt?rleriyle bulu?turma amac?yla 1991 y?l?nda kurulan Mezopotamya K?lt?r Merkezi, 13 Ekim?de Harbiye A??khava Tiyatrosunda 16. kurulu? y?l d?n?m?n? kutlayacak. 16 y?ld?r, yap?tlar?nda Mezopotamya halklar?n?n efs?n? k?lt?rlerini i?leyerek kap?lar?n? insanl??a a?m??, k?lt?rler aras?nda g?kku?a??ndan bir k?pr? olma bilincinden hareketle, b?t?n imkans?zl?klara ra?men y?r?y???n? bu g?ne kadar s?rd?ren MKM, kurulu?undan bu yana hi? ara vermeden y?r?tt??? ?al??malarla bu g?ne kadar tiyatro, dans, m?zik, sinema ve edebiyat alanlar?nda bir ?ok ?nemli yap?ta imza att?. MKM taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada: ?Ortak duygu ve d???nce etraf?nda birle?erek, daha g?zel ve ?zg?r yar?nlar i?in Mezopotamya halkalar?n?n bu engin ve efs?n? k?lt?r?n? tan?maya, ezgilerimizi birlikte s?ylemeye, halaylar?m?z? birlikte ?ekmeye davet ediyoruz. Sizleri bir arada olmaya, omuz omuza, tek y?rek olmaya ?a??r?yoruz. ? denildi. 13 Ekim Cumartesi g?n? saat 16:00?da ba?layacak kutlamada Koma Agire Jiyan, Koma Amed, Koma Asmin, Koma Azad, Koma ?iya, Koma Gulen Xerzan, ?ahiya Stranan, Koma Vengi Sodiri, Koma Rew?en, Rojda, B?lent Turan, Ayfer D?zda?, Zelal G?k?e, Meral Tek?i, Serap S?nmez, Dengbejler sahne alacak. (K?LT?R SERV?S?)
Telf: (212) 251 85 06
www.mezopotamya.org
www.evrensel.net