Antalya?ya y?ld?z ya?acak

Alt?n Portakal Film Festivali, T?rk sinemas?n?n ?nl? isimlerini a??rlayacak. 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali, T?rk sinemas?n?n ustalar?n? gen? yeteneklerle bir araya getirecek.


Alt?n Portakal Film Festivali, T?rk sinemas?n?n ?nl? isimlerini a??rlayacak. 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali, T?rk sinemas?n?n ustalar?n? gen? yeteneklerle bir araya getirecek. T?rkiye Sinema ve Audiovisuel K?lt?r Vakf? (T?RSAK) ve Antalya K?lt?r Sanat Vakf??n?n (AKSAV) i?birli?inde 19-28 Ekim 2007 tarihleri aras?nda d?zenlenecek 44. Uluslararas? Antalya Film Festivali, film g?sterimleri, bas?n toplant?lar? ve galalardan olu?an zengin bir i?erikle sinema seyircisini a??rlayacak. Festivalde H?lya Ko?yi?it, Tuncel Kurtiz, Halil Erg?n, Genco Erkal, Yavuz Turgul, Hale Soygazi gibi sinemaya y?llar?n? vermi? duayenler, T?rkiye?de ve d?nyada ses getiren yap?tlara imzas?n? atan y?netmenler Zeki Demirkubuz, Cem Y?lmaz, Nuri Bilge Ceylan ve ulusal yar??mada yer alan oyuncularla bir araya gelecek.
Ulusal film yar??mas?nda rekabet edecek filmlerin oyuncular? Nurg?l Ye?il?ay, Cem ?zer, Derya Alabora, Ezel Akay, Asuman Dabak, ?lk? Duru, Zuhal Olcay, ?ebnem S?nmez, Berk Hakman, Selen Seymen, ?zg? Namal, Talat Bulut, Meral ?etinkaya, Lale Mansur, Luk Piyes, ?dil F?rat, Ali Erkazan, R?za Ak?n, Nurcan Eren, F?sun Demirel, ?enay Ayd?n, U?ur Polat, Ayten Uncuo?lu, ?lyas Salman, Oktay Kaynarca, Tardu Flordun, Nejat ??ler, Saadet I??l Aksoy, Fadik Sevin Atasoy ve Mustafa ?st?nda?, festival boyunca sinema seyircisi ile bulu?acak. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net