Emekliler eylemde

Emekli-Sen ?yeleri, sendikalar? hakk?nda a??lan kapatma davas?n?n 9 Ekim?de g?r?lecek duru?mas? ?ncesi yeni eylemler yapacaklar?n? duyurdular.
?stanbul?da Taksim Metro ??k???nda toplanan emekliler, ...


Emekli-Sen ?yeleri, sendikalar? hakk?nda a??lan kapatma davas?n?n 9 Ekim?de g?r?lecek duru?mas? ?ncesi yeni eylemler yapacaklar?n? duyurdular.
?stanbul?da Taksim Metro ??k???nda toplanan emekliler, ?Emekli-Sen kapat?lamaz? pankart?n? a?t?lar. Beyo?lu ?ube Ba?kan? Mustafa Demir, sendikalar?na sahip ??kmaya devam edeceklerini dile getirerek, imza stand? a?acaklar?n?, Cumhurba?kan?, Ba?bakan ve bakanlara faks ?ekeceklerini; sendikalar, partiler, kitle ?rg?tleri ve milletvekillerinden destek isteyeceklerini dile getirdi.
?mza stand? a??ld?
Bas?na a??klama yapan Emekli Sen Akhisar ?ube Ba?kan? Mehmet Curao?lu da kapatma davas?na kar?? emekliler olarak sessiz kalmayacaklar?n? s?yledi. Tahir?n Caddesi, Tekel B?lge M?d?rl??? yan?nda stand a?arak imza kampanyas? ba?latt?klar?n? ifade eden Curao?lu, kampanyan?n 5 Ekim?e kadar s?rece?ini belirtti.
Emekli-Sen ?yeleri Kocaeli?de de Sanat Soka???nda stand a?t?. Emekli-Sen ?ube Ba?kan? Osman Nuri ?enol sendikalar?n?n kapat?lmas?na izin vermeyeceklerini bsildirdiler. EMEP ve Lastik-?? y?neticileri de emeklilere destek verdi. ?evredik vatanda?lar da a??klama bitmeden imzalar?yla kampanyaya kat?ld?. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net