Destek mesaj?

D?SK Kad?n Komisyonu yapt??? a??klamayla, Novamed grevcileri ile dayan??ma i?inde olduklar?n? bildirdi.
Novamed i??ilerinin k?t? ?al??ma ko?ullar?na, kad?n olduklar? i?in ...


D?SK Kad?n Komisyonu yapt??? a??klamayla, Novamed grevcileri ile dayan??ma i?inde olduklar?n? bildirdi.
Novamed i??ilerinin k?t? ?al??ma ko?ullar?na, kad?n olduklar? i?in a?a??lanmaya, ne zaman anne olacaklar?na patronlar?n karar vermesine kar?? direndikleri hat?rlat?lan a??klamada, D?SK'e ?ye kad?nlar?n grevcilerle dayan??ma i?inde olaca?? ifade edildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net