G?ng?ren i??ileri ?Belediye-??? dedi

Belediye-?? ?stanbul 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan G?l?m, G?ng?ren Belediyesi i??ileri ile toplant? yapt?. Belediye ba?kan yard?mc?lar? ve m?d?rlerin bask?lar? ile Hizmet-???e ge?meye zorlanan i??iler, bask?lara boyun e?medi.


Belediye-?? ?stanbul 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan G?l?m, G?ng?ren Belediyesi i??ileri ile toplant? yapt?. Belediye ba?kan yard?mc?lar? ve m?d?rlerin bask?lar? ile Hizmet-???e ge?meye zorlanan i??iler, bask?lara boyun e?medi. ?nceki g?n Hizmet-???in ?rg?tlenme s?resi dolarken yeterli ?o?unlu?a ula?amad?. G?l?m, i??ilerle yapt??? toplant?da, Belediye-???in bir ay daha ?rg?tlenme s?resi oldu?unu hat?rlatarak, Hizmet-???e giden i??ileri de geri getireceklerini s?yledi. Sendikal rekabetin oldu?u her yerde i??ilerin hak kayb?na u?rad???n? belirten G?l?m, G?ng?ren?de de benzer bir durumun ya?anaca??na dikkat ?ekti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net