03 Ekim 2007 00:00

Pakistanl? vekiller kazan kald?rd?

Pakistan, devlet ba?kanl??? se?imleri i?in g?n saymaya ba?larken, Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in yeniden aday olmas?n? protesto eden 85 milletvekili parlamentodan topluca istifa etti.

Paylaş

Pakistan, devlet ba?kanl??? se?imleri i?in g?n saymaya ba?larken, Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in yeniden aday olmas?n? protesto eden 85 milletvekili parlamentodan topluca istifa etti. Meclis?te hemen hemen b?t?n muhalefet partilerini bir araya getiren ittifak lideri Maulana Fazal-ur Rahman, ??stifalar?m?z?n ard?ndan M??erref?in (se?im) ba?ar?s?n?n hi?bir de?eri yok? dedi.
Bu arada General M??erref ise genelkurmay ba?kanl??? i?in halefini belirledi. Eski Pakistan istihbarat kurumu ba?kan? General Kiani?nin, M??erref yerine genelkurmay ba?kanl???na getirilece?i bildirildi.
Siyasi krizin g?n ge?tik?e derinle?ti?i Pakistan?da Y?ksek Mahkeme, muhalefetin ABD m?ttefiki General M??erref hakk?ndaki ?ikayetlerini ge?en hafta reddetmi?ti.
Pakistan?da bu cumartesi yap?lacak se?imlerde, avukatlar?n ba??nd??? ?ekti?i muhalefetin ortak aday? eski bir Y?ksek Mahkeme yarg?c?. Eski Ba?bakan Benazir Butto?nun partisi PPP ise hen?z bir aday belirlemi? de?il. Butto?nun, ABD destekli bir anla?mayla M??erref ile uzla?t??? s?yleniyor. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Putin:Ba?bakan olabilirim

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa