Fotoğraf: Evrensel

Ukrayna yeni krize gebe

Ukrayna?da pazar g?n? yap?lan ve siyasi belirsizli?e son vermesi beklenen se?imden ??kan sonu?lar, ?lkeyi yeni bir h?k?met krizi beklentisiyle ba? ba?a b?rakt?.


Ukrayna?da pazar g?n? yap?lan ve siyasi belirsizli?e son vermesi beklenen se?imden ??kan sonu?lar, ?lkeyi yeni bir h?k?met krizi beklentisiyle ba? ba?a b?rakt?.
Sonu?lar ?????nda Ba?bakan Viktor Yanukovi? se?imlerden birinci ??kan parti olmas?na ra?men, ?turuncu? darbeciler, h?k?meti kurma hakk?n?n kendilerinde oldu?unu ilan etti. Ba?bakan Viktor Yanukovi? de, darbecilere ayn? ?ekilde yan?t verdi.
Bu manzara, turuncu darbecilerin iktidara el koymas?na neden olan 2004?teki ABD destekli olaylar zincirini hat?rlatt?. 3 sene ?nceki se?imlerin ard?ndan da ortaya ??kan belirsizlik ortam?ndan yararlanan darbeciler, Bat? deste?iyle iktidara gelmi?ti.
Yanukovi? ?ne ge?ti
Yanukovi??in ?B?lgeler Partisi?nin ?nde g?t?rd??? se?imde d?n ??le saatlerinde oylar?n y?zde 95?inin say?m? tamamland?.
Bu sonu?lara g?re B?lgeler Partisi y?zde 34.18?lik oy oran?yla ilk s?ray? korurken, m?ttefiki Kom?nist Parti ise y?zde 5.36 oran?nda oy ald?. Turuncu ittifak? olu?turan Timo?enko Bloku ise y?zde 30.82, turuncu Devlet Ba?kan? Yu??enko?nun ?Bizim Ukrayna Partisi? ise y?zde 14.27 oran?nda oy ald?.
Merkez Se?im Komisyonu ?yesi Mihaylo Ohendovski yapt??? a??klamada, ?E?ilim de?i?medi. Ancak bu a?amada h?k?meti kimin kurup kimin kuramayaca??n? s?ylemek imkans?z? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net