EMEP?lilere K?rt?e cezas?

2006 1 May?s?? ?ncesinde EMEP Genel Merkezi taraf?ndan haz?rlanan Eme?e Sesleni? adl? parti b?lteninde K?rt?e propaganda yasa??n?n ihlal edildi?i gerek?esiyle a??lan davadan hapis cezas? ??kt?.


2006 1 May?s?? ?ncesinde EMEP Genel Merkezi taraf?ndan haz?rlanan Eme?e Sesleni? adl? parti b?lteninde K?rt?e propaganda yasa??n?n ihlal edildi?i gerek?esiyle a??lan davadan hapis cezas? ??kt?. Mersin Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi?nde ?nceki g?n g?r?len duru?mada, parti b?lteninde bulunan ve T?rk?e ?Ya?as?n 1 May?s? anlam?na gelen K?rt?e ?Biji Yek Gulan? c?mlesinden dolay? Siyasi Partiler Yasas??n?n 81. maddesini ihlal ettikleri gerek?esiyle EMEP ?l Ba?kan? G?rsel ?en?afak ve EMEP ?l Y?neticisi Ferhat Uyar hakk?nda 6??ar ay hapis cezas? verildi.
Mahkeme heyeti cezalar? erteleyerek, ?? y?l i?inde tekrar su? i?lenmesi halinde uygulamaya konaca??n? s?yledi.
Ayr?ca mahkeme ba?kan? EMEP Genel Merkezi hakk?nda da dava a??lmas? i?in Ankara Savc?l????na ihbarda bulunaca??n? a??klad?. (Mersin/EVRENSEL)
Cumali Akka?
www.evrensel.net