Bah?eli AKP?yi darbecilere benzetti

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, MHP Meclis grubunda, TSK?ya s?n?r ?tesi s?cak takip i?in yetki verilmesini istedi.
?sim vermeden DTP?lilerin a??klamalar?na sert tepki g?steren Bah?eli,...


MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, MHP Meclis grubunda, TSK?ya s?n?r ?tesi s?cak takip i?in yetki verilmesini istedi.
?sim vermeden DTP?lilerin a??klamalar?na sert tepki g?steren Bah?eli, ?AKP?n?n y?llard?r yapt??? hatalar? ve etnik ayr??t?rma siyaseti, ter?ristlere, ?da?daki yurtta?lar? ve ?karde?lerimiz? diyerek PKK s?zc?l???n? yapan, TSK?ya dil uzatacak kadar ihanet i?inde bulunan mihraklar?n Meclis ?at?s? alt?na kadar gelebilmelerine imkan tan?m?? bulunmaktad?r? diye konu?tu.
Anayasa ?al??malar? konusunda ayr?nt?l? g?r??lerini ilk kez a??klayan Bah?eli, ??ktidar partisinin anayasay? bir AKP ?parti t?z???? veya bir ?ferman k?lliyat?? olarak g?rd??? ortaya ??km??t?r. Anayasa herhangi bir siyasi hareketin de?il, milletimizin ve T?rkiye?nin anayasas?d?r. Bu a??dan AKP?nin bug?nk? dayatmac? zihniyeti ile d?nk? darbe konseyinin dayatmalar? aras?nda ger?ekte bir fark yoktur? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net