Erdo?an: Y?zde y?z evet olmaz

Ba?bakan Erdo?an yeni anayasa konusunda uzla?ma arayacaklar?n? ancak uzla?man?n ?y?zde y?z??n evet demesi anlam?na gelmedi?ini s?yledi.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an partisinin grup toplant?s?nda yapt??? ...


Ba?bakan Erdo?an yeni anayasa konusunda uzla?ma arayacaklar?n? ancak uzla?man?n ?y?zde y?z??n evet demesi anlam?na gelmedi?ini s?yledi.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an partisinin grup toplant?s?nda yapt??? konu?mada, ?Anayasalar siyasi metinlerdir. Bizim yapmak istedi?imiz ele?tirilen mevcut anayasa yerine t?m toplumsal kesimlerin i?ine sindirece?i ve en geni? uzla?mayla ortaya ??km?? bir anayasa yapmakt?r. Uzla?ma ?y?zde y?z??n evet demesi midir? Konsens?s azami k?sm?n uzla?mas?d?r. Mevcut Anayasa?n?n i? b?t?nl??? bozulmu?tur. Bu anayasa her vatanda??m?z?n hassasiyetlerini, laik, demokratik ve temel de?erleri korumay? esas alacakt?r. Yeni anayasa haz?rl?klar? ele?tiriye de katk?ya da a??kt?r? diye konu?tu.
Erdo?an, 21 Ekim g?n? T?rkiye?nin referanduma gidece?ini dile getirerek, ?Halk?m?z? ?evet? oyu kullanmaya davet ediyorum? ?a?r?s?nda bulundu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net