Emet?te ?UFO? heyecan?!

K?tahya?n?n Emet il?esinde bir grup i??i, g?ky?z?nde ???k sa?an bir cisim g?rd?kleri iddias?yla g?venlik g??lerine ba?vurdu.


K?tahya?n?n Emet il?esinde bir grup i??i, g?ky?z?nde ???k sa?an bir cisim g?rd?kleri iddias?yla g?venlik g??lerine ba?vurdu.
Espey mevkisindeki Emet Bor ??letmesi?ne ait ?retim sahas?nda ?al??an i??iler, saat 04.00 sular?nda g?ky?z?nde ?ok parlak ve devaml? ???k sa?an bir cisim g?rd?klerini bildirerek durumu i?letme yetkililerine, jandarmaya ve polise bildirdi. ???ilerin ifadesine g?re parlak cisim, yakla??k 2.5 saat b?lgede g?r?ld?kten sonra saat 06.30 sular?nda g?ky?z?ne do?ru y?kselerek g?zden kayboldu.
Parlak cisim g?rm??ler
Olaya ilk ?ahit olan ?al??anlardan Ahmet Uyan?k, saat 04.00 sular?nda ?al??t??? silonun kar??s?ndaki tepede ?ok parlak bir cisim g?rd???n?, cismin devaml? etraf?na ???k sa?t???n? s?yledi. Arkada?? Ramazan ?afak Alt?nok ile cismi takip ederken olay? amirlerine bildirdi?ini ifade eden Uyan?k, ?amirler, g?venlik g?revlileri, jandarma ve polislerle de olay? izledik. Cisim 06.30 sular?nda etraf?nda sar?, k?rm?z?, mavi renkler olu?turdu; siyah bir duman b?rakarak g?ky?z?ne do?ru y?kseldi ve kayboldu. Daha sonra yan??a benzer bir koku hissettik. ?ok heyecanland?k? dedi. (K?tahya/EVRENSEL)
www.evrensel.net