Avrupa?da bir ba?ka

?ampiyonlar Ligi?ndeki 2. ma??nda deplasmanda CSKA Moskova ile 2-2 berabere kalarak puan?n? 4?e ??karan Fenerbah?e?de liderli?e y?kselmenin sevinci ya?an?rken, Rus ekibi ?n?nde sergilenen futbol ilerdeki ma?lar i?in de umut verdi.


?ampiyonlar Ligi?ndeki 2. ma??nda deplasmanda CSKA Moskova ile 2-2 berabere kalarak puan?n? 4?e ??karan Fenerbah?e?de liderli?e y?kselmenin sevinci ya?an?rken, Rus ekibi ?n?nde sergilenen futbol ilerdeki ma?lar i?in de umut verdi. 10. dakikada Alex?in gol?yle ?ne ge?en sar?-lacivertliler, ikinci yar?n?n ba??nda yedikleri gollerle 2-1 yenik duruma d??melerine kar??n 85. dakikada Deivid?in att??? golle sahadan 1 puanla ayr?lmay? ba?ard?lar.
Bu sonu?la Fenerbah?e, Inter galibiyetiyle elde etti?i avantaj? korumu? oldu.
Yenilgiyi unuttu
Fenerbah?e, Avrupa kupalar?nda yapt??? son 7 ma?ta da yenilmedi.
Teknik direkt?r Zico y?netiminde Avrupa arenas?nda etkili bir performans ortaya koyan sar?-lacivertliler, son 7 ma??nda 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Ge?en sezon UEFA Kupas??nda grup ma?lar?nda deplasmanda ?spanya?n?n Celta De Vigo tak?m?na 1-0 yenilen sar?-lacivertliler, ard?ndan kupada Almanya?n?n Eintracht Frankfurt tak?m? kar??s?nda ?stanbul?da 2-2 beraberlik ald?.
Kupan?n 3. turunda Hollanda?n?n AZ Alkmaar tak?m? kar??s?nda ??kt??? 2 ma?ta 3-3 ve 2-2?lik beraberlikler alan Fenerbah?e, bu sezon Avrupa ?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turunda Anderlecht ile yapt??? 2 ma?? da 1-0 ve 2-0?l?k skorlarla kazand?.
Ligde (G) Grubu?ndaki ilk ma??nda Inter?i 1-0?la ge?en sar?-lacivertliler, CSKA Moskova kar??s?nda da sahadan beraberlikle ayr?ld?.
Fenerbah?e, teknik direkt?r Zico y?netiminde ??kt??? 16. Avrupa kupas? ma??nda 5. beraberli?ini ald?. Sar?-lacivertlilerin, 16 ma?ta 8 galibiyet, 3 de yenilgisi bulunuyor.
Deivid?den kritik goller
Fenerbah?e?ye CSKA Moskova deplasman?nda beraberli?i getiren gol? atan Deivid, yine kritik bir anda sahneye ??karak tak?m?na ?nemli bir puan kazand?rd?.
Grupta Inter ile yap?lan ilk ma?ta tak?m?n?n tek gol?ne imzas?n? atan Brezilyal? futbolcu, Rus rakipleri kar??s?nda da sahneye ??karak, sar?-lacivertlileri 2-1?lik yenilgiden kurtard?.
Bu arada Fenerbah?e?nin Avrupa kupalar?ndaki en golc?s? kaptan Alex, CSKA Moskova kar??s?nda att??? golle sar?-lacivertli tak?mdaki gol say?s?n? 8?e y?kseltti.
CSKA?ya 23 ?ut
(G) Grubu?ndaki ilk ma??nda Inter kar??s?nda 20 rakip kaleye toplam 20 ?ut atan Fenerbah?e, CSKA Moskova ?n?nde ?ut say?s?n? 23?a ??kard?. Gruplardaki ilk ma?lar?n ard?ndan rakip kaleyi en ?ok yoklayan 3. tak?m olan Fenerbah?e, Rus rakibi kar??s?nda ?zellikle ikinci yar?daki performans?yla y?ksek bir y?zdeyle oynad?. CSKA ise toplam 14 ?utda kald?.
Zico memnun
Fenerbah?e Teknik Direkt?r? Zico, 2-2 berabere kald?klar? CSKA Moskova kar??s?nda yenik duruma d??melerine kar??n tak?m?n?n sahadaki duru?unun kendisini ?ok memnun etti?ini s?yledi.
Ma?ta ?st?nl???n iki taraf ad?na gidip geldi?ini kaydeden Zico, ?Futbolda kimi zaman b?yle ?eyler oluyor. Kimi pozisyonlar? de?erlendiriyor, kimilerini de?erlendiremiyorsunuz ve bireysel hatalardan yenik duruma d??ebiliyorsunuz. Ancak sahan?n kaygan olmas?n?n zorlu?unu da ya?ad?k. Yenik duruma d??memize kar??n tak?m?m?z?n saha i?inde g?sterdi?i duru? beni ?ok memnun etti. Sonu?ta
beraberlik iki tak?m ad?na da anlaml? 1?er puan oldu.?
Ma?ta hangi tak?m?n daha iyi oldu?u sorusuna Zico, ?Bunu ?ok a??k?a s?yleyemeyiz. Her iki tak?m?n da iyi oldu?u anlar vard?. ?CSKA ya da Fenerbah?e iyi oynad?? diye s?yleyemeyiz. Sonu?ta ma? skoruna etki eden bir saha fakt?r? vard?, saha kaygand?? diye yan?t verdi.
Zico, grupta liderli?e y?kseldiklerine dikkat ?ekerek konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?: ?Hedefimiz ilk ba?ta gruptan ??kmak. Birinci olmak ya da ikinci olmak. Bunun size ?birinci oldum? duygusunu vermekten ba?ka avantaj? yok.
Gruptan ??k?nca kar??la?aca??n?z tak?mlar?n hepsi birbirinden g??l?. Birinci olmak ya da ikinci olmak herhangi bir avantaj ya da dezavantaj getirmiyor. Elbette ki birinci olmak isterim ama ?nemli olan grubu ge?mek.?
Inter galip
Gruptaki di?er ma?ta Inter, evinde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven kar??s?nda 15. (penalt?dan) ve 31. dakikalarda Zlatan ?brahimovi??in aya??ndan gelen gollerle 2-0 galip geldi ve ilk galibiyetini elde etti. Bu ma?ta ev sahibi ekipte 65. dakikada Chivu, k?rm?z? kart g?rerek oyun d???nda kald?. (SPOR SERV?S?)
?talyan bas?n?: Ma??n kaderini Deivid belirledi

?ampiyonlar Ligi?nin (G) Grubu?nda Fenerbah?e?nin deplasmanda CSKA kar??s?nda elde ettti?i 2-2?lik beraberlik ?talyan spor bas?n?n?n sayfalar?na da yans?d?.
Corriere dello Sport, ma?a ili?kin haber ba?l???nda, ?Deivid, Fenerbah?e?yi kurtard?. CSKA?n?n ba?? dertte? diye yazd?. Sar?-lacivertlilerin ald?klar? 1 puanla (G) grubunda lider konumuna y?kseldiklerine i?aret edilen haberde, ma?la ilgili olarak ?u yoruma da yer verildi: ?Deivid, ma??n bitimine 5 dakika kala att??? golle, Fenerbah?e?yi Moskova?da yenilmekten kurtard?. Inter?e att??? golle tak?m?na 3 puan kazand?ran Brezilyal? oyuncu, bu kez ise uzaktan ?ekti?i ?utla Mandrikin?i a?may? ba?ard?.?
La Gazzetta dello Sport da, Sar?-lacivertlilerin deplasman ma??yla ilgili olarak, ?CSKA Moskova, kaleci hatas?na kurban oldu. Fenerbah?e son anda beraberli?i yakalad?? diye ba?l?k att?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net