Galatasaray tur Erciyes prestij ar?yor

UEFA Kupas? 1. tur r?van? ma?lar? bug?n oynanacak. Kupada T?rkiye?yi temsil eden tak?mlardan Galatasaray ?svi?re?nin Sion, K.Erciyesspor da ?spanya?n?n Atletico Madrid tak?m?n? konuk edecek.


UEFA Kupas? 1. tur r?van? ma?lar? bug?n oynanacak. Kupada T?rkiye?yi temsil eden tak?mlardan Galatasaray ?svi?re?nin Sion, K.Erciyesspor da ?spanya?n?n Atletico Madrid tak?m?n? konuk edecek. Deplasmanda oynad?klar? ilk ma?larda Galatasaray
Sion?a 3-2, K.Erciyesspor da Atletico Madrid?e 4-0?l?k skorlarla yenilmi?ti.
Galatasaray?a tur atlamas? i?in 1-0, 2-1 gibi tek farkl? galibiyet skorlar? yetiyor. ?lk ma?ta ald??? farkl? yenilgi ile tur ?ans?n? mucizelere b?rakan K.Erciyesspor ise Atletico Madrid kar??s?nda prestij m?cadelesi verecek.
Galatasaray ile Sion aras?nda Ali Sami Yen Stad??nda oynanacak kar??la?ma saat 21.30?da, Kayseri Atat?rk Stad??ndaki K.Erciyes-Atletico Madrid ma?? ise saat 19.00?da ba?layacak. Her iki kar??la?ma da D-Smart televizyonundan naklen yay?nlanacak.
G.Saray??n g?z? gruplarda
Galatasaray??n bug?nk? ma?taki hedefi, Sion?u eleyerek gruplara y?kselmek. Sar?-k?rm?z?l?lar 1-0, 2-1 ya da daha farkl? skorlu galibiyetlerde turu ge?ecek. Galatasaray??n normal s?rede 3-2 galip gelmesi halinde uzayacak kar??la?mada, her t?rl? beraberlik, rakibin galibiyeti ve Galatasaray??n tek farkl? di?er galibiyetleri (4-3, 5-4 vb.) ?svi?re temsilcisinin turu ge?ip gruplara kalmas?n? sa?layacak. Sar?-k?rm?z?l? ekipte, Okan, Sabri ve Ayhan d???nda sakat oyuncu bulunmuyor. Feldkamp taraf?ndan ge?ti?imiz hafta oynanan Be?ikta? ma??n?n kadrosundan ??kart?lan Hakan ??k?r ve Lincoln?un, Sion kar??la?mas?nda tak?mdaki yerlerini almas? bekleniyor.
Ayhan ameliyat oldu
Bu arada Galatasaray??n orta saha oyuncular?ndan Ayhan Akman d?n Ac?badem Bak?rk?y Hastanesi?nde f?t?k ameliyat? oldu. Kas?k b?lgesinden ba?ar?yla bir operasyon ge?irdi?i a??klanan Ayhan??n, ameliyat sonras? tedavisinin ?n?m?zdeki birka? g?n boyunca Ac?badem Hastanesi?nde yap?laca?? bildirildi. Ayhan??n yakla??k 1.5 ay sahalardan uzak kalaca?? ??renildi.
Avrupa?da 201. m?cadele
Galatasaray, Sion kar??s?nda Avrupa kupalar?nda 201. ma??na ??kacak. G?sterdi?i performansla Avrupa arenas?nda en ba?ar?l? T?rk ekibi olarak dikkati ?eken sar?-k?rm?z?l?lar, bug?ne kadar Avrupa ?ampiyon Kul?pler Kupas? ile ?ampiyonlar Ligi?nde 131, UEFA Kupas??nda 36, Avrupa Kupa Galipleri Kupas??nda 32 ve S?per Kupa?da da 1 kez olmak ?zere, Avrupa kupalar?nda toplam 200 ma? oynad?.
2000 y?l?nda UEFA Kupas? ve Avrupa S?per Kupas??n? m?zesine g?t?rerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 200 Avrupa Kupas? ma??nda 73 galibiyet ve 77 yenilgi al?rken, 50 kar??la?mada ise e?itli?i bozamad?. Bu kar??la?malarda rakip filelere toplam 260 gol g?ndermeyi ba?aran Galatasaray, kalesinde ise 295 gole engel olamad?.
?svi?re tak?mlar? ile e?le?meler
Sion ile Galatasaray aras?ndaki ma?la T?rk ve ?svi?re futbol tak?mlar? Avrupa kupalar?nda 20. kez kar?? kar??ya gelecek. ?ki ?lke ekipleri aras?nda bug?ne dek yap?lan 19 ma??n 10?unu T?rk, 6?s?n? ise ?svi?re ekipleri kazan?rken, 3 ma? da berabere sonu?land?. T?rk tak?mlar?, bu kar??la?malarda toplam 38 gol atarken, 33 gol yedi.
T?rk ekipleri, ?svi?re tak?mlar? ile daha ?nce Avrupa kupalar?nda 9 kez e?le?irken, bunlar?n 5?inde turu ge?en taraf oldular. T?rk tak?mlar? i?inde ?svi?re ekipleri ile en ?ok e?le?en Galatasaray olurken, sar?-k?rm?z?l?lar, 6 e?le?mede 4 kez turu ge?mesini bildi.
Bu arada Antalyaspor, UEFA Intertoto Kupas? grup ma??nda ?svi?re?nin Basel tak?m?na 5-2 yenilirken, Malatyaspor da UEFA Kupas? 1. turunda ayn? tak?ma 2003-2004 sezonunda elenmi?ti.
Sion ile 3. kez
Galatasaray, Sion ile daha ?nce 2 kez e?le?irken, rakibini 1 kez eledi, 1 kez de elenmekten kurtulamad?. Kupa Galipleri Kupas??nda 1965-66 sezonunda Sion ile kar?? kar??ya gelen Galatasaray, 5-1?lik ma?lubiyetin ard?ndan ald??? 2-1?lik galibiyete ra?men elendi.
1997-98 sezonu ?ampiyonlar Ligi ?n eleme turunda ise Galatasaray, her iki kar??la?may? da 4-1 kazanarak, rakibini elemeyi ba?ard?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net