Blatt: B?t?n kupalara talibiz

Efes Pilsen Antren?r? David Blatt, ?T?rkiye gibi kaliteli bir ligde antren?rl?k yapt???m i?in heyecanl?y?m? dedi.


Efes Pilsen Antren?r? David Blatt, ?T?rkiye gibi kaliteli bir ligde antren?rl?k yapt???m i?in heyecanl?y?m? dedi.
Erkekler T?rkiye Kupas? (C) Grubu eleme ma?lar? i?in Ordu?da bulunan Blatt, yapt??? a??klamada, T?rkiye?nin basketbol a??s?ndan ?ok yol kat etmi? bir ?lke oldu?unu vurgulad?.
Pek ?ok T?rk basketbolcunun NBA liginde forma giydi?ine i?aret eden Blatt, ?e?itli ba?ar?lar?n alt?na imza atm??, gen? ve tecr?beli oyunculara sahip Efes Pilsen tak?m?n?n ise bir marka oldu?unu vurgulad?.
Efes Pilsen?e gelip gelmeme konusunda hi?bir zaman teredd?t ya?amad???n?n alt?n? ?izen ABD?li antren?r Blatt, ?T?rkiye gibi kaliteli bir ligde antren?rl?k yapt???m i?in heyecanl?y?m. Rusya tak?m?n? Avrupa ?ampiyonu yapt?m. Burada alm?? oldu?um ba?ar?lar? Efes Pilsen ile hem i?erde hem d??ar?daki kupalarda s?rd?rece?ime inan?yorum. Efes Pilsen, bir?ok kupaya ?imdiden taliptir, bu konuda gerek ben gerekse de sporcular?m?z kendimize g?veniyoruz? diye konu?tu.
?ki hafta sonra ba?layacak Basketbol Ligi?nde b?t?n tak?mlar?n kaliteli ve g??l? oldu?unu s?yleyen Blatt, ligin zor ge?ece?ini ifade etti.
?T?rkiye Kupas? ma?lar?nda oynad???m?z tak?mlar?n hepsi sava???, hi?bir tak?m ma?? b?rakm?yor, sonuna kadar sava??yor. Ma?lar? kazan?yoruz, ama ?ok net s?ylemek gerekirse kolay ma? kazanam?yoruz? diyen Blatt, T?rkiye Kupas? elemelerinde iki galibiyet ald?klar?n?, ancak galibiyetlerin kolay olmad???n? vurgulad?.
Efes Pilsen tak?m? i?erisinde 5 tane milli tak?m oyuncunun olmas?n?n kendileri a??s?ndan bir avantaj oldu?unu da dile getiren Blatt, ?Bu bizim i?in ?ok iyi bir avantaj.
Hedefimiz bu tak?mdan T?rk Milli Tak?m??na yeni sporcular g?ndermek olacakt?r? dedi. Blatt, T?rkiye Kupas? ma?lar?ndan grup birincisi olarak ayr?lacaklar?n? da s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net