B?y?k bulu?man?n ?al??malar? s?r?yor

Tersane i??ilerinin 27 Ekim?de yapaca?? b?y?k eylemin ?al??malar? devam ediyor.


Tersane i??ilerinin 27 Ekim?de yapaca?? b?y?k eylemin ?al??malar? devam ediyor. ?nceki ak?am Gebze?ye ba?l? Beylikba?? Mahallesi?nde toplant? yapan i??iler, d?n sabah da Ayd?ntepe Tren ?stasyonu?nda bulu?maya ?a?r? yapt?.
Beylikba?? Mahallesi?nde bir kahvehanede tersane i??ileriyle bir araya gelen i??i komitesi, 27 Ekim?de yapacaklar? b?y?k bulu?man?n amac?n? anlatt?. ?? kazalar?na ve tersanedeki k?t? ?al??ma ko?ullar?na kar?? i??ileri eyleme davet eden komite, tersanedeki ?al??ma ko?ullar?n?n d?zelmesi i?in ?al??malara kat?l?m ?a?r?s? yapt?. Toplant?ya kat?lan i??iler, eyleme arkada?lar?yla birlikte kat?lacaklar?n? belirterek, Beylikba???nda yap?lacak ?al??malara da kat?lacaklar?n? belirttiler. Tersanede ya?ad?klar? sorunlar? anlatan i??iler, eyleme dair ?nerilerini de dile getirdiler. Ayd?ntepe ?stasyonu?nda d?n sabah eyleme kat?l?m ?a?r?s? yapan i??iler, tersane i??ileriyle bire bir konu?arak eylemi anlat?p birlik ?a?r?s? yapt?lar. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net