???iler ta?eronun arabas?na el koydu

Desan Tersanesi?nde faaliyet g?steren ta?eron firma Karadeniz Denizcilik patronu i??ilerin ?cretlerini ?demeyince, i??iler arabas?na el koydu.


Desan Tersanesi?nde faaliyet g?steren ta?eron firma Karadeniz Denizcilik patronu i??ilerin ?cretlerini ?demeyince, i??iler arabas?na el koydu. ???iler, paralar? ?denene kadar araban?n anahtar?n? vermeyecekler.
Karadeniz Denizcilik firmas?nda ?al??an 40 i??i, 25 g?nd?r haftal?klar?n? alam?yorlard?. ?nceki g?n i??ilerin bir b?l?m? patrondan ?cretlerinin verilmesini istediler. Yine ?cretleri ?denmeyen i??iler, patronun arabas?n?n anahtar?n? ald?. Patronun cuma g?n? ?cretleri ?deyece?ini s?ylemesine ra?men anahtar? geri vermeyen i??iler, anahtar? ?cretlerini alana kadar vermeyeceklerini belirttiler. S?rekli oyaland?klar?n? belirten i??iler, ta?eronun tersaneden para almas?na ra?men haftal?klar?n? ?demedi?ini, daha ?nce de benzer olaylarla kar??la?t?klar?n? s?ylediler. Emeklerinin kar??l???n? istediklerini belirten i??iler, art?k ta?eronlar?n yalanlar?na kanmayacaklar?n? ifade ettiler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net