hayat tecr?besi

 • Bir diyetisyen, huzurevinde geni? bir kalabal??a konferans vermektedir:


  Bir diyetisyen, huzurevinde geni? bir kalabal??a konferans vermektedir:
  - Midemize indirdi?imiz her ?ey bizleri her an ?ld?rebilecek kadar tehlikelidir. K?rm?z? et kanser yapar, gazl? i?ecekler midemizin dokusunu tahri? eder, sebzeler ?ld?r?c? bakteriler bar?nd?rabilir, ?in yemekleri karbonhidrat y?kl?d?r. Ayr?ca hi?birimiz i?me suyunun bar?nd?rabilece?i mikroplar?n uzun vadedeki etkilerinin fark?nda bile de?iliz. Fakat bir yiyecek vard?r ki i?lerinde en tehlikelisidir. Hepimiz onu mutlaka yemi?izdir ya da yemek zorunda kalabiliriz. ??inizden birisi en ciddi rahats?zl?klar? yaratacak ve uzun y?llar bizlere ac? verebilecek bu g?day? tahmin edebilir mi?
  ?n s?ralardan 75?lik bir ihtiyar aya?a kalkar ve yan?tlar:
  - D???n pastas?!
  www.evrensel.net