Tunceli?deki ?l?m ve yaralanma olaylar? Meclis?e ta??nd?

DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, Tunceli?de eyl?l ay? i?erisinde meydana gelen g?venlik g??lerinin sivil yurtta?lara y?nelik yaralama ve ?l?m olaylar?n? Meclis?e ta??d?.


DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, Tunceli?de eyl?l ay? i?erisinde meydana gelen g?venlik g??lerinin sivil yurtta?lara y?nelik yaralama ve ?l?m olaylar?n? Meclis?e ta??d?. Halis, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay??n yan?tlamas? istemiyle verdi?i soru ?nergesinde, Tunceli?de 2007 Eyl?l ay? i?erisinde g?venlik g??lerinin ate?i sonucu meydana gelen ?l?m ve yaralama olaylar?n? hat?rlatt?. Halis ?nergesinde, 3 Eyl?l 2007 tarihinde Mazgirt il?esi Koyun U?a?? k?y?, G?lek mezras?nda H?d?r ve Seydali Tayan? adl? karde?lerin vuruldu?u olay? anlatarak, iki karde?in, s?z konusu tarihte saat 19.30-20.00 saatleri aras?nda day?lar?n?n evlerinden ??k?p, kendi evlerine giderken g?venlik g??lerinin ate?ine maruz kald?klar?n?, olayda H?d?r Tayan???n a??r yaraland???n? ve g?venlik g??leri taraf?ndan helikopterle Elaz?? Ara?t?rma Hastanesi?ne kald?r?ld???n? bildirdi.
??nceleme yap?ld? m???
10 Eyl?l?de Ovac?k il?esi Ye?ilyaz? k?y?nde, k?ydeki karakoldan evlerin gece 02.00-02.30 sular?nda tarand???n?; 27 Eyl?l tarihinde ise Hozat il?esi Kurukamyam-Derek?y civarlar?nda B?lent Karata? ve Ali R?za ?i?ek?in g?venlik g??lerinin a?t??? ate? sonucu a??r yaraland?klar?n? hat?rlatan Halis, B?lent Karata???n hastanede ya?am?n? yitirdi?ini ?i?ek?in ise tedavi alt?na al?nd???n? dile getirdi.
Milletvekili Halis, Ba?bakan Erdo?an ve ??i?leri Bakan? Atalay?a ?Sivil yurtta?lara y?nelik g?venlik g??lerinin a?t??? ate? sonucu meydana gelen ?l?m ve yaralanma olaylar? ?zerine, g?venlik g??lerinin g?revi d???na ??kt???na dair bir inceleme ve ara?t?rma yap?l?p yap?lmad???n?? sordu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net