G?ndem gazetesine bomba ihbar?

?stanbul A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan ?PKK propagandas?? yapt??? iddias?yla bir ay kapatma cezas? verilen G?ndem gazetesine ?bomba ihbar?? yap?ld?.


?stanbul A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan ?PKK propagandas?? yapt??? iddias?yla bir ay kapatma cezas? verilen G?ndem gazetesine ?bomba ihbar?? yap?ld?.
D?rd?nc? kez yay?n? durdurulan G?ndem gazetesine d?n gece ge? saatlerde ?bomba ihbar?? yap?ld?. ?hbar gerek?esiyle Taksim?de bulunan G?ndem gazetesi merkez b?rosuna gelen, ancak b?roda kimseyi bulamayan polisler g?venlik gerek?esiyle sabaha kadar binan?n ?n?nde bekledi. Sabah saat 08.30?da b?roya gelen G?ndem gazetesi idare g?revlisi Salih Sezgin, i?eri girmek isteyen polisleri engelledi. Sezgin, ?Polisler i?eri girdiklerinde b?royu kapatma nedeni olabilecek birtak?m ?eyler b?rak?yorlar. Bundan dolay? kayg?lar? oldu?u i?in polisleri i?eri almad?m? dedi. Polislerin resmi arama izni olmad???n? dile getiren Sezgin, binan?n kap?s?na kamera konuldu?unu ve giri?-??k??lar?n kontrol alt?nda tutuldu?unu s?yledi. Sezgin, ?Gergin bir s?re?teyiz. Bomba da konulabilir. Ancak polise g?venmiyoruz? diyerek, Beyo?lu Karakolu?ndan g?revli polislerin g?venli?i sa?lama gerek?esiyle binan?n ?n?ne s?k s?k gelip gittiklerini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net