?kinci Cumhuriyet Kas?m?da haz?r

Alk?m Yay?nlar? taraf?ndan Ahmet Altan ve Alev Er?in y?netiminde ??kmas? planlanan yeni liberal gazetenin haz?rl?klar?nda son a?amaya gelindi. Ekibe Yasemin ?ongar??n da kat?ld??? belirtiliyor.


Alk?m Yay?nlar? taraf?ndan Ahmet Altan ve Alev Er?in y?netiminde ??kmas? planlanan yeni liberal gazetenin haz?rl?klar?nda son a?amaya gelindi. Ekibe Yasemin ?ongar??n da kat?ld??? belirtiliyor.
Medyatava?n?n haberine g?re, ?kinci Cumhuriyet ad?yla kurulmas? planlanan gazeteye, Milliyet?in Washington temsilcisi Yasemin ?ongar da kat?ld?. Ahmet Altan-Alev Er ikilisinin kaptanl???nda ?stanbul Kad?k?y?deki Alk?m yay?nlar? binas?nda yay?na haz?rlanan ?kinci Cumhuriyet en ge? 3 Kas?m g?n? piyasaya ??kmay? hedefliyor.
1 YTL?den sat?lmas? planlanan g?nl?k gazete i?in prova bask?lar son h?z?yla devam ediyor. ?nceki hafta bu proje i?in T?rkiye?ye d?n?? yapan deneyimli Washington muhabiri Yasemin ?ongar??n, Metin Soysal ile birlikte yay?n koordinat?r? olmas? bekleniyor.
?kinci Cumhuriyet?in spor m?d?rl???ne ise Radikal?den ayr?lan Eray ?zer getirildi. Gazetede ayr?ca haber m?d?rl???n? Ha?im Akman??n, ekonomiyi Nazmi Belge?nin, d?? haberleri ise Handan Akdemir?in ?stlendi?i ifade edildi.
(MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net