Persepolis Altyaz??da

Altyaz? Ayl?k Sinema Dergisi Ekim say?s?nda Marjane Satrapi?nin ?d?ll? ?izgi roman?ndan beyazperdeye uyarlad??? Persepolis?i kapa??na ta??yor.


Altyaz? Ayl?k Sinema Dergisi Ekim say?s?nda Marjane Satrapi?nin ?d?ll? ?izgi roman?ndan beyazperdeye uyarlad??? Persepolis?i kapa??na ta??yor. Vincent Paronnaud ile beraber y?netti?i bu otobiyografik animasyonda Marjane Satrapi, bir ?ocu?un b?y?me hikayesini, ?ran??n devrim sonras? tarihsel ba?lam?yla ili?ki kurarak anlat?yor. Ayr?ca y?netmeni ile yap?lm?? kapsaml? bir r?portaj yer al?yor.
Altyaz??n?n ?Vizyon? sayfalar?nda, son filmi Ya?am?n K?y?s?nda?n?n vizyona girmesinin ?ncesinde Fatih Ak?n sinemas?n?n ?n plana ??kan ?zelliklerinin incelendi?i bir portre yaz?s?; R?za filminin y?netmeni Tayfun Pirselimo?lu ile Suna filminin y?netmeni Engin Ay?a ile yap?lm?? birer s?yle?i yer al?yor.
Derginin ?Vizyon ?tesi? sayfalar?n?n b?y?k k?sm? Ekim ay? i?erisinde ger?ekle?ecek olan iki b?y?k festivale ayr?l?yor. 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali ve filmekimi?nde g?sterilecek olan filmlerle ilgili kapsaml? i?eriklerin yan? s?ra Saraybosna Film Festivali ile ilgili bir de?erlendirme yaz?s? da bu b?l?mde yer al?yor. Altyaz??n?n ?zel k??elerinden ??zliyorum?un bu ayki konuklar?, belgesel y?netmeni H?seyin Karabey ile Eric Rohmer?in kurgucusu olarak tan?nan ve son filmi Gitmek?de Karabey ile beraber ?al??an Mary Stephen. Bu ay belgesel sinemaya odaklanacak olan ?Doc?stanbul? adl? yeni bir k??e yer al?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net