kredi borcu

 • Ya?l? ?ift evliliklerinin k?rk?nc? y?l d?n?m?nde paraya k?ym??lar, Avusturalya?da tatil yapmaya karar vermi?lerdi.


  Ya?l? ?ift evliliklerinin k?rk?nc? y?l d?n?m?nde paraya k?ym??lar, Avusturalya?da tatil yapmaya karar vermi?lerdi. U?a??n penceresinden saatlerdir okyanusu seyrediyorlard?.
  Sessizli?i pilotun anonsu bozdu: ?Say?n yolcular?m?z! Korkar?m size k?t? bir haberim var. Motorlar?m?zdan biri durdu, di?eri de durmak ?zere. Acil ini? yapmak zorunday?z. Neyse ki alt?m?zda haritada g?r?lmeyen bir ada var ve sahiline inmeye ?al??aca??z. Bunu ba?arabilirsek tek sorunumuz bizi bulabilmeleri i?in dua etmek olacak.!?
  U?ak minik adan?n kumsal?na ba?ar?l? bir ini? yapt?, kimsenin burnu kanamad?. Uzun bir rahatlama sessizli?inden sonra adam kar?s?n?n ellerini tuttu, g?zlerine endi?eyle bakt?:
  - Mona, bu ayki kredi kart? borcunu ?demi? miydin?
  - Hay?r sevgilim, unutmu?um. K?zd?n m??
  Adam endi?eyle yine sordu:
  - Araba kredisinin taksitini ?demi? miydin?
  - ?z?r dilerim can?m, onu da ?dememi?tim...
  Ya?l? adam kar?s?n?n ellerini b?rakt? ve k?rk y?ld?r yapmad??? ?ekilde ona s?k? s?k?ya sar?ld?. Kar?s? ?a?k?n, korkarak sordu:
  - ?yi misin tatl?m?
  - Hi? olmad???m kadar. Bizi bulacaklar!
  www.evrensel.net