?Otostop?u de?il ??renciyiz?

?ukurova ?niversitesi Fevzi ?akmak Yurdu?nda kalan ??renciler, ?zel Halk Otob?s? fiyatlar?na yap?lan y?zde 100 zamm? protesto etmek amac?yla yurt ?n?nde ?niversiteye kadar y?r?d?ler.


?ukurova ?niversitesi Fevzi ?akmak Yurdu?nda kalan ??renciler, ?zel Halk Otob?s? fiyatlar?na yap?lan y?zde 100 zamm? protesto etmek amac?yla yurt ?n?nde ?niversiteye kadar y?r?d?ler.
D?n sabah saatlerinde yurt ?n?nden ?Otostop?u de?il ??renciyiz? , ?Yolunacak kaz de?iliz?, ?Ticarethane de?il ?niversite? sloganlar? ile ?niversiteye y?r?yen ??renciler, y?r?y?? s?ras?nda s?k s?k ?zel Halk Otob?slerinin ?n?n? keserek yuhalad?lar.
Y?r?y?? s?ras?nda ?evreden ara?lar?yla ge?en vatanda?lardan destek g?ren ??renciler ad?na ?niversite ?n?nde bir a??klama yapan Yusuf O?uz Ad?yaman, kendilerinin m??teri olarak g?r?lmesine tepki olarak yurt ??rencileri ad?na bu eylemi ger?ekle?tirdiklerini belirtti.
Yurt ?nlerinden okula ?nceki senelerde 25 kuru?a gittiklerini, ancak bunun bu sene 50 kuru? yap?ld???n? anlatan Ad?yaman, ?Normal 30 km yol da 2 km yol da 50 kuru?, bu adil bir fiyatland?rma de?il? diye konu?tu.
Ula??m?n ?cretsiz olmas? gerekti?ini dile getiren Ad?yaman, yap?lan zam geri al?nana kadar yurt ?n?nden ?niversiteye arkada?lar? ile birlikte y?r?meye devam edeceklerini duyurdu. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net