Sultanahmet dolup ta??yor

Ramazan?la birlikte, yap?lan bir?ok etkinlik ile unutulmaya y?z tutmu? bir?ok gelenek yeniden hat?rlan?yor. 12. Geleneksel Sultanahmet Ramazan Etkinlikleri bu y?l da en ?ok ra?bet g?ren Ramazan etkinliklerinden...


Ramazan?la birlikte, yap?lan bir?ok etkinlik ile unutulmaya y?z tutmu? bir?ok gelenek yeniden hat?rlan?yor. 12. Geleneksel Sultanahmet Ramazan Etkinlikleri bu y?l da en ?ok ra?bet g?ren Ramazan etkinliklerinden... Kimi yan?nda evinden getirdi?i yiyecekler, t?p? ve termosu ile iftar?n? a?maya gelmi?, kimi ise bu ortam? solumak i?in merak edip d??m?? yola.
Ramazan?a ?zg? k?nefe, Osmanl? macunu, g?lla?, boza lokma tatl?s?, nargile gibi yiyecek ve i?ecekler, Ramazan ay?nda eskiye ?zlemin bir ifadesi olarak daha yo?un t?ketiliyor.
Ge?mi?le bug?n? kar??la?t?rmas?n? istedi?imiz lokmac? Enver Ak?n, ?Eskiden insanlar daha s?cakt?. ?imdi insanlar daha so?uklar. ?imdi aileler da??ld?. Bir iken on oldu. Yani eski birlikler kalmad?? demeden edemiyor.
?Bir fincan kahvenin k?rk y?l hat?r? vard?r? ama Sultanahmet?te k?zde yap?lan kahvenin hat?r? bin y?ld?r herhalde. Adanal? kahve ustas? Murat ?iro?ullar?, ?Eskiden oldu?u gibi T?rk kahvesini k?zde yap?yorum. 12 senedir her Ramazan?da buraday?m. ??ler iyi, ??nk? insanlar eskiye y?nelmek istiyorlar? diyor.
?ftardan sonra e?lence
Sultanahmet?te ailece iftarlar a??ld?ktan sonra ak?n ak?n etkinlikleri izlemeye koyuluyor insanlar. Palya?olar, havan?n kararmas? ile e?lenceye e?lik ediyor. Kurulu olan standlardaki geleneksel elbiseler, motifler ve yemekler, insanlara uzun soluklu bir nostalji ya?at?yor.
Ramazan?da Sultanahmet?e ilk defa geldi?ini s?yleyen Cemile Sa??n, Fatih?ten geliyor. Hem g?zel oldu?u hem de farkl?l?k olsun diye geldiklerini belirten Sa??n, Hakkari?den gelen abisi ve annesini getirmi? yan?nda. T?rk?e konu?makta zorlanan annesi Sabriye Aksa? ise eski Ramazanlar?n daha g?zel oldu?unu s?yleyerek, ?Eskiden Ramazan?dan bir hafta ?nce ??rekler, baklavalar yap?l?rd?. Ak?am misafirlikler olurdu. ?ay yerine bal ve ceviz ikram edilirdi? diyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman
www.evrensel.net