Emeklilere destek s?r?yor

Emekli-Sen?in kapat?lmas? davas?n?n yeniden g?r???lmesi karar?na kar?? Emekli Sen?in Y?ksel Caddesi?nde a?t??? stand? ziyaret eden sendika, kitle ve meslek ?rg?tleri temsilcileri, yeni anayasan?n, hak ve ?zg?rl?klerin tart???ld??? ...


Emekli-Sen?in kapat?lmas? davas?n?n yeniden g?r???lmesi karar?na kar?? Emekli Sen?in Y?ksel Caddesi?nde a?t??? stand? ziyaret eden sendika, kitle ve meslek ?rg?tleri temsilcileri, yeni anayasan?n, hak ve ?zg?rl?klerin tart???ld??? bir s?re?te bu davan?n bir hukuksuzluk, adaletsizlik oldu?unu belirtti.
D?SK ve ba?l? sendikalar, KESK Ankara ?ubeler Platformu, ?HD, Maden M?hendisleri Odas?, TTB, ?VDER?in de aralar?nda bulundu?u ?rg?tlerin temsilcileri stand? ziyaret ederek Emekli Sen?e destek verdiler. D?SK Ankara B?lge Temsilcisi Tayfun G?rg?n, AKP H?k?meti?nin bu dava ile hukuksuzluk, adaletsizlik uygulad???n?, bir yandan ?AB, demokratikle?me? derken, bir yandan da sendika kapatma davalar? a?arak ?eli?kiye d??t???n? s?yledi.
Maden M?hendisleri Odas? Ba?kan? Mehmet Torun da Emekli Sen?i desteklediklerini, yeni anayasa ve ?zg?rl?k tart??malar? yap?l?rken, a??lan bu davan?n, ?zg?rl?klere vurulan bir darbe oldu?unu belirterek, dava a??lmas?n? k?nad?.
Emekli Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len de standlar?na s?rekli destek geldi?ini, davan?n yeniden a??lmas?na kar?? be? g?nd?r ??i?leri Bakanl????na protesto fakslar? ya?d???n? s?yledi. Hukuksuz a??lan ve hukuksuz devam eden bu davan?n, temel hak ve ?zg?rl?klere, ?rg?tlenme ?zg?rl???ne ayk?r? oldu?unu s?yledi. Mahkeme ba?kan?n?n ilk karar?nda direnerek bu davay? reddetmesini beklediklerini, aksi ??karsa da A?HM?e g?t?receklerini kaydeden Beys?len, T?rkiye?nin ?sendika kapatan, ?zg?rl?kleri engelleyen ?lke? ay?b?ndan kurtulamayaca??n? ifade etti. Beys?len, ?stanbul Aksaray?da metro ?n?ndeki standlar?na, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi zab?ta arac?ndan inenlerin sald?rd???n?, polisin de bu durumu seyretti?ini, ?niye m?dahale edilmedi?inin? sorulmas? ?zerine de ??l? ya da yaral? yok? yan?t? verildi?ini aktararak, sald?r?y? ve polisin tutumunu k?nad?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net