OLEY?S?e bask?

D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, sendikal hak ve ?zg?rl?kleri engelleyen uygulamalar?n s?rd???n? kaydetti. ?elebi yapt??? a??klamada, Conrad Otel ve Hilton?da patron temsilcilerinin bask?lar? ile i??ilerin sendikadan istifa ...


D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, sendikal hak ve ?zg?rl?kleri engelleyen uygulamalar?n s?rd???n? kaydetti. ?elebi yapt??? a??klamada, Conrad Otel ve Hilton?da patron temsilcilerinin bask?lar? ile i??ilerin sendikadan istifa ettirildi?inikaydetti. Patronun Beyo?lu ?? Mahkemesi?ne ba?vurusu ?zerine polisin sendika ?yelik fi?lerini ve karar defterini incelemek istedi?ini a??klayan ?elebi, bunun hukuk d??? oldu?unu kaydetti. ?elebi, konuyla ilgili su? duyurusunda bulunduklar?n? duyurdu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net