06 Ekim 2007 00:00

Ertu?rul ?zk?k neden soyundu?

Yaz?s?n?n birinci sayfa spotunda bir anadan do?ma soyunma deneyi anlatan ?zk?k, bir s?re ?nce H?rriyet?in girdi?i ??zmir?de ??plak denize giren k?z? haberini de?erlendirdi.

Paylaş

Yaz?s?n?n birinci sayfa spotunda bir anadan do?ma soyunma deneyi anlatan ?zk?k, bir s?re ?nce H?rriyet?in girdi?i ??zmir?de ??plak denize giren k?z? haberini de?erlendirdi. Ancak hem haberin eskili?i, hem de kullan?lan ifadelerden dolay? yaz?, ?t?rban tart??mas?na g?nderme? olarak yorumland?.
?zk?k??n yaz?s?n?n birinci sayfa spotu olduk?a ?arp?c?yd?: ?Anadan do?ma / ?sterseniz kendimi denek yerine koyup olay? kendi ?st?mde anlatay?m. Konu ?u: B?y?k bir ?ehrin en i?lek caddelerinden birinde ??r?l??plak soyunuyorum. Hafif de ?ak?rkeyifim. Baz?lar? bana mani olmak istiyor, ?B?rak?n denize girece?im, bu benim ?zel hayat?m? diyorum. Haks?z m?y?m??
Ancak i? sayfadaki yaz? okundu?unda ?zk?k??n birka? hafta ?nce ?zmir?de ya?anan bir olay? hat?rlatt??? ortaya ??kt?. ?zmir?de ??plak denize girmeye ?al??an gen? kad?nla ilgili haberde ??plak foto?raflar?n yay?nlanmas? da ele?tiri konusu olmu?tu. Ancak gazetenin okur temsilcisi ge?en haftaki k??esinde bu tart??malara ?oktan yan?t vermi?ti. Ertu?rul ?zk?k, yine de bu olay? hat?rlatt?. Yaz? boyunca ba?ka hi?bir konuya girmeyen genel yay?n y?netmeninin k??esini b?yle bir habere ay?rmas?, ?stelik birinci sayfada kendisinin soyundu?u bir ?deneyden? s?z etmesi, olduk?a dikkat ?ekiciydi.
?zk?k??n kulland??? ?D?nyan?n en rahat ve en liberal ?lkelerinde bile ??r?l??plak soka?a ??kmak, polisin m?dahalesi i?in neden say?l?yor. ?imdi b?yle bir hareketi ??zel hayat?n? ilgilendirir? gerek?esiyle g?rmezden gelebilir miyiz?? ifadelerinin t?rban?n ?kamusal alana? giri?iyle ilgili tart??may? ima etti?i tahmin ediliyor. Anayasa tasla?? ile yeniden g?ndeme gelen t?rban tart??malar?nda, bir kesim t?rban?n ki?inin ??zel hayat?? ile ilgili oldu?unu savunuyor. ?zk?k, yaz?y? ??yle bitirdi: ??ehrin orta yerinde ??r?l??plak soyunan kad?n veya erke?in hareketini ??zel hayat? olarak kabul etmek; benim gibi bir ?laissez faire, laissez passer?ci (b?rak?n?z yaps?nlar, b?rak?n?z ge?sinler) i?in bile kolay de?il.? (MEDYA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Ne?e D?zel Radikal?den ayr?ld?

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa