Yand?m Ali show 20.00

Y?netmen: Mustafa ?evki Do?an
Oyuncular: Kenan ?mirzal?o?lu, Cansu Dere,
Emin Boztepe, Engin ?enkan


Yak?n zamanda sinemalarda g?sterilen film, D?nya Sava???n?n sonu ile Kurtulu? Sava???n?n ba?lang?c? aras?ndaki d?nemde ge?iyor. Tarih 13 Kas?m 1918. D??man donanmas? Bo?azi?i?ne demirlemi?. Manzara vahim. ?stanbul i?gal alt?nda. Yand?m Ali, Bahriye Mektebinden ka?ak, donanmadan terhis, y?llarca cephelerde sava?m?? ve memleketin kurtulu?undan ?midi kesmi? bir k?lhan beyidir. Evli bir sevgilisi vard?r. Tek hayali biraz para kazan?p sevgilisini ka??rmak ve Viyana?ya gitmektir. Ancak, Yand?m Ali?nin yolu bir g?n Mustafa Kemal?le kesi?ir. Ve o anda fikri de?i?ir. Sokaklar?nda d??man zulm?n?n kol gezdi?i ?yle bir ihanet i?indedir ki memleket, kimin kimi s?rt?ndan vurdu?u belli de?ildir.
www.evrensel.net