SU

 • Ya??tlar? onun ?a??nda oyuncaklar? ile avunup mutlu olurken o, buza kesen zemheri ayaz?nda daha g?ne? do?madan yollara d??erdi, ekmek paras? erken dayat?rd? benim ?lkemin ?anss?z ?ocuklar?na?


  Ya??tlar? onun ?a??nda oyuncaklar? ile avunup mutlu olurken o, buza kesen zemheri ayaz?nda daha g?ne? do?madan yollara d??erdi, ekmek paras? erken dayat?rd? benim ?lkemin ?anss?z ?ocuklar?na? Onlar erken b?y?d?ler, onlar erken sustular hayata, onlar sustuklar? hayat?n ac?s?yla , yoklu?uyla, ayaz?yla ?ok erken tan??t?lar; evet onlar erken tan??t?lar sobas? yanmayan, buza kesmi? odalarda uyumalarla? Zaten onlar daha d?nyaya geldiklerinde bilmem ka? binlerce kere bor?lu do?dular , o bor?la merhaba dediler hayata? Hani g?ne?in do?u?unu bekleyen evler vard?r ?s?nmak i?in, o evlerde le?enlerin i?inde do?dular, ?lkenin ba?ka bir yerinde ipekli yorganlara, ku? t?y? yataklara do?an ya??tlar?n?n tersine?
  Onlar erken b?y?d?ler, erken ya?land?lar, ac?mas?z ve haks?z bir d?nyan?n pen?esinde direne direne tutundular ya?ama?
  Ah! Onlar ya?? k???k, ac?lar? b?y?k, elleri k???k, bedenleri k???k, hayat?n b?y?k y?k?n? s?rtlar?nda ta??yan ?ocuklar?m?z? Evet onlar ?ok erken b?y?d?ler, onlar bu d?zenin yapraklar?ndan kan damlayan gonca g?lleriydiler. Ve onlar yaral? bir ceylan gibi ya da u?ultulu bir orman?n cerenleriydiler.

  ne g?n d??t? ta? avluya
  ne ya?l? ?ocuklar b?y?d?
  hani diyorum ku?lar?n da bilmedi?i
  bir dil var ??renmeli
  karlar ya?madan ?nce
  odalara pe?in g?ne? indirmeli

  bu kanayan g?l, senin yaralar?na yavrum?

  D???n?yorum, durmadan d???n?yorum, ku?lar u?uyor akl?mdan? Ans?z?n bir ku? vurulup d???yor dal u?lar?ndan akan suya? K?llerini savuruyorum akl?m?n; ac?n?n bitti?i yere, bir ?ocuk ba??r?yor k?llerin ard?ndan ?Bana oyuncaklar?m? verin, kanl? g?steriye benzeyen bu hayat benim hakk?m de?il, ben hen?z ?ok k?????m, bana umut sat?n al?n, ben daha ?ocu?um, bana oyuncaklar al?n, bana kitaplar al?n; i?inde kirlenmemi? bir d?nyan?n ?yk?s?n? anlatan kitaplar? Lacivert g?kler de?il, masmavi bir g?ky?z? istiyorum sizden ve maviliklerde s?z?len ku?lar... Sonra o ku?lar?n yan?nda s?z?len u?urtmam? istiyorum ve diyorum ki ?U?urtmam? vurmas?nlar???

  turna s?r?leri g?ky?z?nde
  aln? d?vmeliyi vurmal?
  hem dedim o? Ah! kanad? yaral?
  hem onun su?u ne
  g?m?? g?vdesinde akrep mi ki?

  d???nd?m de bir ku? u?tu akl?mdan
  hayat dedim kanl? g?steri
  hen?z s?ylenmemi? yalan?
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net