?Farkl? skoru hak ettik?

UEFA Kupas? 1. tur r?van? ma??nda ?svi?re temsilcisi Sion?u 5-1 yenerek gruplara y?kselen Galatasaray?da y?zler g?lerken, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp, Sion kar??s?nda farkl? galibiyeti hak ettiklerini s?yledi.


UEFA Kupas? 1. tur r?van? ma??nda ?svi?re temsilcisi Sion?u 5-1 yenerek gruplara y?kselen Galatasaray?da y?zler g?lerken, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp, Sion kar??s?nda farkl? galibiyeti hak ettiklerini s?yledi.
Feldkamp, Sion kar??s?nda, ilk ma??n ikinci yar?s?nda ba?lad?klar? futbolun devam?n? bu ma?ta oynad?klar?n? ifade ederek, ?Bu skoru hak ettik. Korktu?um bir ?ey vard?, 3. gol? bulduktan sonra ileri gidip bir gol yiyebilirdik, arkas?ndan bir tane daha yiyip zora girebilirdik. Bu beni rahats?z etti ama sonu?ta bu y?ksek skoru hak ettik? diye konu?tu.
Rakiplerinin Cenevre?de kendilerine kar?? yapabileceklerinin ?st?nde oynad???n? dile getiren Alman teknik adam, ?unlar? s?yledi: ?Burada ise normal futbollar?n? oynad?lar. ?lk ma?ta kendilerini a?malar?n?n sebebi de k?sa s?rede 2-0 ?ne ge?meleriydi. O anda b?y?k moral kazand?lar ve ma? ?yle geli?ti. Onlara hi?bir ?ans tan?mad?k, daha agresif ve sert kar??l?k verip, golleri at?p ?ne ge?tik.?
Feldkamp, ma?lar? per?embe-pazar oynaman?n s?k?nt? yaratabilece?ini vurgularken, ?Asl?nda ?ar?amba-pazar daha uygun. Sakatl?klar veya oyuncular?n fizik durumuna g?re, yar?nki Kayserispor ma??nda kadroda de?i?ikli?e gidebilirim? diye g?r?? belirtti.
?smail Bouzid ile hafta boyunca konu?tu?unu belirten Alman teknik adam, ?Ona gen? bir oyuncu oldu?unu, b?y?k tak?ma geldi?ini, ge?ti?imiz haftalarda ?ok ?eyler ??rendi?ini s?yledim. ?ans? da yaver gitti ve bir gol att?. Gen? bir oyuncu, b?y?k bir para da verilmedi kendisine? ifadesini kulland?.
Ma?ta, tak?m olarak ?ok iyi performans g?sterdiklerini belirten Feldkamp, ?Lincoln ve Hakan bu hafta ?ok iyi ?al??t?, ufak tefek s?k?nt?lar? hazmetmek zorunda kald?k, ama tak?m olarak ?ok iyi oynad?k? a??klamas?n? yapt?.
En golc?ler aras?nda
UEFA Kupas? 1. turunda ?svi?re?nin Sion tak?m?n? eleyerek ad?n? grup ma?lar?na yazd?ran Galatasaray, ayn? zamanda ilk turun en golc? tak?mlar?ndan biri oldu.
Elde etti?i UEFA Kupas? ve S?per Kupa ?ampiyonluklar?yla T?rk futbol tarihinin Avrupa kupalar?ndaki en ba?ar?l? tak?m? olan Galatasaray, bu sezon ad?n? yeniden duyurmaya ba?larken, UEFA Kupas? 1. turunu da en golc? tak?mlardan biri olarak dikkat ?ekti.
Rakibi Sion ile deplasmanda yapt??? ilk ma?? 3-2 yitirmesine kar??n, r?van? kar??la?mas?n? 5-1 kazanmay? bilen Galatasaray, iki ma?ta att??? toplam 7 golle, ?ngiliz ekibi Tottenham Hotspur ile birlikte UEFA Kupas? 1. turunda m?cadele eden toplam 80 tak?m aras?nda en golc? 5. ekip olmay? ba?ard?.
Atletico Madrid?den 9 gol
UEFA Kupas? 1. turunun en golc? tak?m?, K.Erciyesspor?u eleyen ?spanyol temsilcisi Atletico Madrid oldu.
G??l? kadrosuyla organizasyonun ?nemli ekiplerinden biri olarak g?r?len Atletico Madrid, Kayseri Erciyesspor 4-0 ve 5-0?l?k sonu?larla her iki ma?ta da farkl? yenmeyi ba?ar?rken, att??? 9 golle de zirvedeki yerini ald?. De?erlendirmede Atletico Madrid?in ard?ndan 8?er golle Bosna-Hersek?in Saraybosna tak?m?n? eleyen ?svi?re?nin Basel, Hollanda?n?n Heerenveen tak?m?n? eleyen ?sve??in Helsingborg ve ?sve??in Hacken tak?m?n? geride b?rakan Rus temsilcisi Spartak Moskova di?er golc? ekipler oldular.
Kayseri haz?rl?klar?
Bu arada Galatasaray S?per Lig?de yar?n oynayaca?? Kayserispor kar??la?mas?n?n haz?rl?klar?na ara vermeden ba?lad?.
Florya Metin Oktay Tesisleri?nde, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp y?netiminde bas?na kapal? olarak ger?ekle?tirilen antrenmanda, Sion ma??nda ilk 11?de g?rev alan oyuncular?n, aerobik ko?ulardan sonra sa?l?k merkezinde uygulanan terapi seanslar?yla rejenerasyon ?al??malar?n? tamamlad?klar? bildirilirken, di?er oyuncular?n ise dar alanda taktik a??rl?kl? bir idman yapt?klar? kaydedildi.
Sakatl?klar? bulunan Okan ile Sabri?nin tesislerde ve sahada ?zel bir ?al??ma yapt?klar? ifade edilirken, f?t?k ameliyat? olan Ayhan??n evinde istirahatini s?rd?rd???, ayak parma??nda a?r? bulunan Hakan ??k?r??n ise dinlendirildi?i belirtildi.
Lincoln??n MR?? ?ekildi
?te yandan Sion kar??la?mas?nda sakatlanan Brezilyal? oyuncu Lincoln??n MR?? ?ekildi. Antrenmana kat?lmayan ve tesislerde tedavi olan Lincoln??n daha sonra
Bak?rk?y Ac?badem Hastanesi?nde MR?? ?ekilirken, kul?p doktoru ?lker Y?cesir yapt??? a??klamada, ?Sa? dizinde bir sakatl??? var. MR sonucunda bir tak?m bulgular var ama bunun tam olarak bir de?erlendirmesi hen?z yap?lmad?.
Bug?n durumu netlik kazan?r? ifadesini kulland?.Bu sabah yapaca?? antrenmanla Kayserispor ma?? haz?rl?klar?n? tamamlayacak olan Galatasaray, ak?am saatlerinde Kayseri?ye gidecek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net