Fotoğraf: Evrensel

Ertu?rul Sa?lam?a en az 1 ma? ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde Portekiz?in Porto tak?m?yla yap?lan (A) Grubu ikinci hafta ma??nda hakemle girdi?i diyalog sonras?nda trib?ne g?nderilen Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam?a en az...


UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde Portekiz?in Porto tak?m?yla yap?lan (A) Grubu ikinci hafta ma??nda hakemle girdi?i diyalog sonras?nda trib?ne g?nderilen Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam?a en az 1 ma? ceza verdi. UEFA?n?n, Ertu?rul Sa?lam?a en az 1 ma? men cezas? verildi?ine dair yaz?y? Be?ikta? Kul?b??ne g?nderdi?i a??kland?. Sa?lam, bu karar nedeniyle 24 Ekim?de ?stanbul?da yap?lacak Liverpool ma??nda tak?m?n?n ba??nda sahaya ??kamayacak.
Be?ikta? Kul?b??nden yap?lan a??klamaya g?re, 8 Ekim?e kadar Ertu?rul Sa?lam??n savunmas?n? isteyen UEFA, konuyla ilgili kesin karar?n? 11 Ekim?de verecek.
Demir?ren ve Engin?in cezalar? onayland?
?te yandan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren ve futbol tak?m? genel menajeri Sinan Engin?e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu?nun (PFDK)verdi?i cezalar? onad?.
Tahkim Kurulu, federasyon ve mensuplar?na s?zle hakaret etti?i gerek?esiyle Y?ld?r?m Demir?ren?e verilen 3 ay hak mahrumiyeti cezas? ile ?Bas?n yoluyla spor ahlak?na ayk?r? beyanlarda bulunmaktan?, Sinan Engin?e verilen 20 g?n hak mahrumiyeti cezas?n? yerinde bularak onad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net