Batasuna?n?n lider kadrosuna operasyon

?spanya?da, ?yasakl?? Batasuna partisinin lider kadrosunu olu?turdu?u tahmin edilen bir gruba ?nceki gece operasyon d?zenlendi.
Toplant? yapt?klar? s?rada yakalananlar aras?nda, Batasuna?n?n ileri ...


?spanya?da, ?yasakl?? Batasuna partisinin lider kadrosunu olu?turdu?u tahmin edilen bir gruba ?nceki gece operasyon d?zenlendi.
Toplant? yapt?klar? s?rada yakalananlar aras?nda, Batasuna?n?n ileri gelenlerinden Joseba Permach??n da oldu?u ??renildi. Tutuklananlar?n neyle su?land?klar? ise bilinmiyor.
?spanya?n?n kuzeyindeki Bask b?lgesinin ba??ms?zl??? i?in silahl? m?cadele eden ETA ?rg?t?n?n siyasi kolu oldu?u iddias?yla 2002 y?l?nda kapat?lan Batasuna partisinin y?neticilerine y?nelik ?nceki gece d?zenlenen operasyonda, Joseba Permach ile birlikte 21 ki?inin daha tutukland??? bildirildi.
Destek eylemi
Bu arada Baskl? ?rg?tler ise Batasuna?ya destek i?in bug?n Bask b?lgesinde g?steri d?zenleyeceklerini a??klad?.
Operasyon, ?Batasuna?n?n yasa?a ra?men siyasi faaliyetlerini s?rd?rd??? ve ETA ile yap?sal ili?kisini devam ettirdi?i? iddias?yla yap?l?rken, yakalananlar aras?nda ETA?n?n alt ?rg?t? oldu?u iddia edilen ?Ekin? ?yelerinin ve Bask b?lgesinde yasal olarak faaliyet g?steren Bask Ulusal Hareketi Partisi?nden ?nemli isimlerin de bulundu?u kaydedildi.
Tutuklanan ki?ilerin neyle su?land?klar? konusu ise halen belirsizli?ini koruyor. San Sebastian kentindeki polis karakoluna g?t?r?len 22 ki?inin, yar?n hakim kar??s?na ??kar?lmas? bekleniyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net