Kongo?da u?ak kazas?: 38 ?l?

Afrika ?lkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti?nde ?nceki g?n meydana gelen u?ak kazas?nda 38 ki?inin ?ld??? bildirildi.
Yap?lan resmi a??klamada, d?n ba?kent Kin?asa?n?n Ndili Havaalan??ndan ...


Afrika ?lkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti?nde ?nceki g?n meydana gelen u?ak kazas?nda 38 ki?inin ?ld??? bildirildi.
Yap?lan resmi a??klamada, d?n ba?kent Kin?asa?n?n Ndili Havaalan??ndan kalkt?ktan hemen sonra havaalan? yak?nlar?ndaki Kingasani semtine d??en Rus yap?m? Antonov 26 tipi u?akta bulunan 20 yolcu ile 3 ki?ilik m?rettebat?n hayat?n? kaybetti?i belirtildi.
A??klamada, m?rettebat?n?n Ukraynal? oldu?u bildirilen u?a??n, evlerin ?zerine d??mesi sonucu yerde de 15 ki?inin ?ld???, 25 ki?inin a??r yaraland??? kaydedilirken Africa 1 Havayollar??na ait u?a??n d???? nedeniyle ilgili soru?turma a??ld??? s?ylendi.
Kongo?da ?nceki g?n meydana gelen kazada Rus yap?m? u?ak, bir yerle?im birimine dalm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net