Babacan Ortado?u gezisine ??k?yor

D??i?leri Bakan? Ali Babacan, ABD ve KKTC ziyaretlerinin ard?ndan be? g?nl?k bir Ortado?u gezisine ??k?yor. Babacan, bug?n ba?layacak Ortado?u gezisi kapsam?nda s?ras?yla Suriye, ?srail, Filistin ve ?rd?n?? ziyaret edecek.


D??i?leri Bakan? Ali Babacan, ABD ve KKTC ziyaretlerinin ard?ndan be? g?nl?k bir Ortado?u gezisine ??k?yor. Babacan, bug?n ba?layacak Ortado?u gezisi kapsam?nda s?ras?yla Suriye, ?srail, Filistin ve ?rd?n?? ziyaret edecek.
Ortado?u, Irak ve ?ran konular?n?n ele al?naca?? gezinin Suriye ve ?srail duraklar? s?ras?nda yap?lacak g?r??melerde, ?srail u?aklar?n?n Suriye?yi hedef alan operasyonu ve T?rk topraklar?na d???r?len yak?t tankerleri ?zerinde durulmas? bekleniyor.
Babacan, ziyaret edece?i ?lkelerde en ?st d?zeyde kabul edilecek. ?kili ili?kiler ve b?lgesel konular?n ele al?naca?? gezi s?ras?nda Babacan, gezinin ilk dura?? olan Suriye?de Cumhurba?kan? Be?ar Esad taraf?ndan kabul edilecek ve D??i?leri Bakan? Valid Muallim ile g?r??melerde bulunacak.
?srail?de Cumhurba?kan? Simon Peres ve Ba?bakan Ehud Olmert taraf?ndan kabul edilmesi ?ng?r?len Babacan, Ba?bakan Yard?mc?s? ve D??i?leri Bakan? Tzipi Livni ve Savunma Bakan? Ehud Barak ile bir araya gelecek.
Ali Babacan, Filistin?de Ulusal Y?netim Ba?kan? Mahmud Abbas ve Ba?bakan Selam Fayyad taraf?ndan kabul edilecek ve D??i?leri Bakan Vekili Riyad El Malki ile g?r??meler yapacak.
Gezinin son dura?? ?rd?n?de Kral Abdullah ve Ba?bakan Marouf Bakhit taraf?ndan kabul edilecek olan Babacan, D??i?leri Bakan? Abdelelah El-Hatip ile bir araya gelecek.
Gezi s?ras?nda Ortado?u sorunu ba?ta olmak ?zere Irak ve ?ran gibi b?lgesel sorunlar ?zerinde durulacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net