Kaz?m Gen?: G?l?den cesaret al?yorlar

Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i (PSAKD) Genel Ba?kan? Kaz?m Gen?, Fransa?da, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n kat?ld??? bir toplant?da, milli g?r???? olduklar?n? bildikleri ki?ilerin, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel ...


Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i (PSAKD) Genel Ba?kan? Kaz?m Gen?, Fransa?da, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n kat?ld??? bir toplant?da, milli g?r???? olduklar?n? bildikleri ki?ilerin, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Ba?kan? Durak Arslan?a y?nelik sald?r?s?n? k?nad?.
Gen?, sald?r?n?n G?l??n huzurunda yap?lmas?n?, bu kesimlerin ald?klar? cesareti g?sterdi?ini ifade etti.
Fransa?daki dernek temsilcileri ile yap?lan toplant?da, Cumhurba?kan? G?l?e ?cemevlerine yasal stat?, anayasa de?i?ikli?i i?in Alevilerin g?r??lerine ba?vurulup ba?vurulmayaca?? ve Sivas?ta 35 ayd?n?n katledildi?i Mad?mak??n m?ze olup olmayaca??? sorular?n? y?nelten Durak Arslan?a, milli g?r???? ve ?lk?c?lerin sald?r?da bulundu?unu hat?rlatan Gen?, sald?r?y?, t?m Alevilere ve onlar?n ?rg?tlerine yap?lm?? sayd?klar?n? belirterek k?nad?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net