Okullar?na kavu?may? hayal ediyorlar

Sivas?ta, G?neydo?u?daki illerinden gelerek patates tarlalar?nda ?al??an mevsimlik i??iler, derme ?atma ?ad?rlarda ya?amlar?n? s?rd?r?yor. Aileleriyle birlikte ?ad?rlarda ya?ayan ?ocuklar ise bir an ?nce i?lerin bitmesini ...


Sivas?ta, G?neydo?u?daki illerinden gelerek patates tarlalar?nda ?al??an mevsimlik i??iler, derme ?atma ?ad?rlarda ya?amlar?n? s?rd?r?yor. Aileleriyle birlikte ?ad?rlarda ya?ayan ?ocuklar ise bir an ?nce i?lerin bitmesini ve hen?z ba?layamad?klar? okullar?na kavu?may? hayal ediyorlar.
K?z?l?rmak k?y?s?nda, Y?ld?zeli il?esine ba?l? Emirler ile merkeze ba?l? Karal? ve Yaram?? k?y? yak?nlar?ndaki patates tarlalar?nda ?al??mak i?in bu b?lgede konaklayan mevsimlik i??iler, arazide adeta bir ?ad?rkent olu?turdu.
B?lgede kurduklar? derme ?atma ?ad?rlarda kalan patates i??ileri, ekmek paras? kazanabilmek i?in zor ?artlarda ya?amlar?n? s?rd?rmeye ?al???yor. Kad?nlar, tarladaki i?leri bitirdikten sonra ?zeri naylonla ?evrili, elektri?i ve suyu bulunmayan ?ad?rlarda ev i?leri ve ?ocuklar?n?n bak?m?yla u?ra??yor.
Aileleriyle birlikte b?lgeye gelen ?ocuklar ise hen?z okullar?na gidememekten ?ikayet?i.
S?n?flar?n? ve arkada?lar?n? ?ok ?zlediklerini belirten ?ocuklar, ?al??ma d?neminin bir an ?nce bitmesini dileyerek okula ba?laman?n hayalini kuruyor. (Sivas/EVRENSEL)
www.evrensel.net