??renciler ula??m zamm?na kar?? ikinci kez y?r?d?

?ukurova ?niversitesi (??) ??rencileri, kamp?s i?erisinde bedava olan halk otob?slerinin ?cretlendirilmesine kar?? ba?latt?klar?, okula y?r?yerek gitme eylemine d?n de devam etti.


?ukurova ?niversitesi (??) ??rencileri, kamp?s i?erisinde bedava olan halk otob?slerinin ?cretlendirilmesine kar?? ba?latt?klar?, okula y?r?yerek gitme eylemine d?n de devam etti. Adana B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan kamp?s i?erisinde ?cretsiz ta??ma yapan halk otob?slerinin ?cretlendirilmesini protesto eden ?? ??rencileri, kamp?s i?erisinde bulunan Fevzi ?akmak ??renci Yurdu?ndan, dersliklerin ve rekt?rl???n bulundu?u ana binaya kadar y?r?d?.
Ellerinde ???renci kaz de?ildir, yolunamaz?, ?Rekt?r nerede?, ??niversitelerimizi ticarethaneye ?eviremezsiniz? yaz?l? d?vizler ta??yan ??renciler, s?k s?k ?M??teri de?il ??renciyiz biz?, ?Paras?z e?itim, paras?z sa?l?k? sloganlar? att?. Yol boyunca baz? ara?lar?n da korna ?alarak destek verdi?i eylem, rekt?rl?k binas? ?n?nde sona erdi. ??renciler, kamp?s i?i yol ?creti kald?r?lana kadar eylemlerine devam edeceklerini s?ylediler. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net