beyin

 • Avukat, adli tabibi sorguya ?ekiyordu:
  - ?l?m evrak?n? imzalamadan ?nce adam?n nabz?na bakm?? m?yd?n?z?
  - Hay?r.


  Avukat, adli tabibi sorguya ?ekiyordu:
  - ?l?m evrak?n? imzalamadan ?nce adam?n nabz?na bakm?? m?yd?n?z?
  - Hay?r.
  - Kalbini dinlemi? miydiniz?
  - Hay?r.
  - Nefes al?p almad???n? kontrol etmi? miydiniz?
  - Hay?r.
  - ?yleyse, ?l?m evrak?n? imzalamadan ?nce adam?n ?l? oldu?undan emin olmak i?in gereken hi? bir i?lemi yapmad?n?z, de?il mi?
  Tabibin sabr? ta?t?:
  - Adam?n beyni masamdayd?, geri kalan k?sm? belki bir yerlerde hukuk tahsili yap?yordur...
  www.evrensel.net