Marion Jones?tan doping itiraf?

2000 Olimpiyatlar??n?n 3 alt?n madalyal? y?ld?z? Amerikal? atlet Marion Jones, doping maddesi kulland???n? ve bu konuda yetkililere yalan s?yledi?ini adalete itiraf etti


2000 Olimpiyatlar??n?n 3 alt?n madalyal? y?ld?z? Amerikal? atlet Marion Jones, doping maddesi kulland???n? ve bu konuda yetkililere yalan s?yledi?ini adalete itiraf etti.
New York White Plains?de g?r?len duru?mada, uzun y?llardan beri doping maddesi kulland???ndan ??phe edilen 31 ya??ndaki sprinter, Eyl?l 2000 ve Temmuz 2001 aras?nda steroid ve Balco firmas? taraf?ndan ?retilen THG maddesini kulland???n? ilk kez kabul etti. Jones yarg?ca yapt??? a??klamada, ?Eyl?l 2000?de antren?r?m Graham, bana keten tohumu oldu?unu s?yledi?i bir maddeyi vermeye ba?lad?. Bu maddeyi Temmuz 2001?e kadar kulland?m. Kas?m 2003?te bunun bir doping maddesi oldu?unu farkettim? dedi.
Mahkemeye annesiyle gelen atlet, gazetecilere yapt??? k?sa a??klamada, yasak madde kulland??? konusunda yalan s?ylemi? olmaktan utan? duydu?unu belirtti.
100, 200 ve 400 metredeki yetene?iyle tan?nan ve 2000 Sydney Olimpiyatlar??n?n 3?? alt?n 5 madalyal? atleti Marion Jones, su?lu bulundu?u taktirde 5 y?l hapis cezas? ve 250 bin dolar para cezas?na ?arpt?r?labilir. ?nl? sporcunun alaca?? cezayla ilgili karar 11 Ocak?ta a??klanacak.
2000 Olimpiyatlar??nda ??? alt?n olmak ?zere be? madalya kazanan Marion Jones, bir olimpiyatta en ?ok madalya alan bayan atlet olarak tarihe ge?mi?ti. Uluslararas? Olimpiyat Komitesi?nin, doping kulland??? gerek?esiyle 2004 y?l?nda hakk?nda soru?turma a?t??? Jones?un 2006 ABD ?ampiyonas??nda girdi?i bir testin sonucu pozitif ??km??, ancak ikinci numunede sonu? negatif ??k?nca atlet aklanm??t?. Jones, Balco laboratuvarlar? hakk?nda ABD?de a??lan doping soru?turmas?nda da ifade vermi?, ancak hi?bir zaman resmi bir su?lamayla kar?? kar??ya kalmam??t?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net