Bask, Batasuna?ya destek i?in alanlara ??kt?

?spanya?da Bask b?lgesinin ba??ms?zl??? i?in m?cadele eden ETA?n?n siyasi kanad? olmakla su?lanan Batasuna partisinin, 23 ?yesinin g?zalt?na al?nmas?n?n ard?ndan d?n yakalananlardan ikisinin tutukland??? ??renildi


?spanya?da Bask b?lgesinin ba??ms?zl??? i?in m?cadele eden ETA?n?n siyasi kanad? olmakla su?lanan Batasuna partisinin, 23 ?yesinin g?zalt?na al?nmas?n?n ard?ndan d?n yakalananlardan ikisinin tutukland??? ??renildi.
Bu geli?meler ?zerine, Bask b?lgesinde y?zlerce ki?i protesto i?in soka?a d?k?ld?. Bilbao, San Sebastian ve Vitoria kentlerinde d?zenlenen g?sterilerde, g?zalt?ndakilerin serbest b?rak?lmas? ve t?m ETA ?yesi mahkumlar i?in genel af ??kart?lmas? talep edildi.
Protestolar s?ras?nda eylemcilere seslenen Tasio Erkizia, ?Bu halk?n diz ?st? ??kece?ini san?yorlar, ama bu halk bunu yapmayacak, ne yemle ne de sopayla? diye konu?tu.
Batasuna partisinin liderlerinden Pernando Barrena da, ger?ekle?en operasyonu ?se?im ?ncesi tezgahlardan biri? olarak nitelendirerek, ?(?ktidardaki) Sosyalist Parti, mart ay?ndaki genel se?imlerde muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi?ne kar?? konumunu g??lendirmeye ?al???yor? dedi.
Baskl? Gazeteci Gorka Landaburu de, ?Bar?? boyunca devlet yetkilileri m?dahalede bulunmad?, ?imdi m?dahale ediyorlar? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net