07 Ekim 2007 00:00

Birlikte m?cadele ?art

Kocaeli ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde 3 i??inin i?ten ??kar?lmas?na kar?? Dev Sa?l?k-??, SES, Kocaeli Tabip Odas?, di?er sendikalar ve siyasi partilerin kat?l?m? ile eylem yap?ld?. At?lan arkada?lar?n?n geri al?nmas? i?in 3 g?nd?r eylem yapan i??iler, 500?? a?k?n ki?inin kat?l?m? ile ?niversite y?netimini bir kez daha uyard?

Paylaş

Kocaeli ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde 3 i??inin i?ten ??kar?lmas?na kar?? Dev Sa?l?k-??, SES, Kocaeli Tabip Odas?, di?er sendikalar ve siyasi partilerin kat?l?m? ile eylem yap?ld?. At?lan arkada?lar?n?n geri al?nmas? i?in 3 g?nd?r eylem yapan i??iler, 500?? a?k?n ki?inin kat?l?m? ile ?niversite y?netimini bir kez daha uyard?. Hem?ireler, laboratuvar teknisyenleri, doktorlar ve ??rencilerin de destek verdi?i eylemde s?k s?k ?At?lan i??iler geri al?ns?n?, ?Sa?l?kta ta?eron istemiyoruz? sloganlar? at?ld?.
Sa?l?k i??ilerinin eylemine destek veren SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, egemenlerin ?srarla ?al??ma ya?am?n? par?alamaya ve ?al??anlar? b?lmeye ?al??t???n? belirtti.
Ayd?n ?Bunun nedeni ?rg?tlenmemizi, birlikte hareket etmemizi engellemek. Biz her par?ay? birle?tirmeye, birle?ik m?cadeleyi ?rg?tlemeye kararl?y?z? diye konu?tu. Sa?l?k hizmetinin bir ekip i?i oldu?unu, hangi stat? ile ?al???rsa ?al??s?n sa?l?k ?al??anlar?n?n ortak m?cadele etmesinin zorunlu oldu?unu ifade eden Ayd?n, ta?eron ?al??man?n son bulmas?n? kaydetti.
Kocaeli Tabip Odas? Y?netim Kurulu ?yesi Nilay Etiler ise ortak m?cadele ?rg?tlenmezse uygulanan sa?l?k politikalar?yla yak?nda doktorlar?n da ta?eronlar arac?l???yla ?al??t?r?laca??n? dile getirdi.
Kurals?z, ta?eron ?al??maya kar?? sa?l?k i??ilerinin ?rg?tlendi?ini s?yleyen Dev Sa?l?k-?? Genel Ba?kan? Arzu ?erkezo?lu da i??iler sendikaya ?ye olduklar? anda ?niversite ve ?irket y?neticilerinin kar??lar?na dikildi?ini kaydetti.
Sa?l?k i??ilerinin eylemine KESK?e ba?l? sendikalar, Kocaeli Tabip Odas?, Lastik-??, Genel-??, MMO, EMEP, TKP ve Halkevleri de kat?larak destek verdi. (Kocaeli/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

G?ZLEM

SONRAKİ HABER

Öldürdüğü kadını 'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa