G?nlerini kutlad?lar

5 Ekim D?nya ??retmenler G?n? ?ok say?da ilde ?e?itli etkinliklerle kutland?.
Bursa Atat?rk Lisesi ?n?nde toplanan e?itim emek?ileri, ?l Milli E?itim M?d?rl??? ?n?ne y?r?d?. Y?r?y?? s?ras?nda e?itim emek?ileri ile polisle k?sa s?reli bir tart??ma ya?and?


5 Ekim D?nya ??retmenler G?n? ?ok say?da ilde ?e?itli etkinliklerle kutland?.
Bursa Atat?rk Lisesi ?n?nde toplanan e?itim emek?ileri, ?l Milli E?itim M?d?rl??? ?n?ne y?r?d?. Y?r?y?? s?ras?nda e?itim emek?ileri ile polisle k?sa s?reli bir tart??ma ya?and?. T?MTIS, EMEP, ?DP, SDP, ?HD, D?SK ve Petrol-???in destek verdi?i eylemde bas?n metnini, KESK Bursa ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? ?etin Erdolu okudu. Erdolu, 5 Ekim?in ??retmenlerin ?rg?tl? m?cadelesi a??s?ndan ?nemli bir g?n oldu?unu s?yledi.
D?nya ??retmenler G?n?, ?zmir?de d?zenlenen ?e?itli etkinliklerle kutland?. E?itim Sen Bergama Temsilcili?i, kutlamalar? sabah?n erken saatlerinden itibaren okullarda ba?latt?. K?yler ve beldelerdeki okullara temsilciler arac?l??? ile karanfil g?nderilirken, Bergama merkezindeki 24 okula gruplar halinde gidilerek okulda bulunan t?m ??retmenlerin ??retmenler g?n? tek tek kutland?. Ayn? g?n?n ak?am? Bergama ??retmenevi?nde de bir gece d?zenlendi. E?itim Sen ?zmir ?ubeleri de ?nciralt? A??khava Tiyatrosu?nda, Musa Ero?lu ve Ezginin G?nl????n?n kat?ld??? bir konser d?zenledi. E?itim Sen Alia?a Temsilci?i de, Erdal Erzincan??n kat?l?m?yla Petrol-?? K?lt?r Merkezi?nde bir etkinlik d?zenledi.
?te yandan, E?itim Sen Malatya ?ubesi e?itim emek?ileriyle bir araya geldi. ?ube binas?nda d?zenlenen etkinli?e EMEP, ?HD, ESP, PSAKD, Tek G?da-???in de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da kurum destek verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net