Her biri bir kiloluk patates

Burdur?un ?avd?r il?esinde 2 k?yl?n?n yeti?tirdi?i patatesler b?y?kl?kleriyle dikkat ?ekiyor


Burdur?un ?avd?r il?esinde 2 k?yl?n?n yeti?tirdi?i patatesler b?y?kl?kleriyle dikkat ?ekiyor.
?avd?r?a ba?l? Ambarc?k k?y?nde ?ift?ilik yapan Ziya Oral ve Mustafa G?rb?z??n, Yaz?r G?l mevkisinde yeti?tirdikleri patatesler ?reticilerini mutlu etti. B?y?kl?kleriyle dikkat ?eken patateslerin her biri ortalama 1 kilogram geliyor.
Mustafa G?rb?z, yeti?tirdikleri patatesin sulama farkl?l??? nedeniyle di?er ?reticilerin patateslerinden b?y?k oldu?unu savundu. Di?er ?ift?ilerin tarlalar?n? sondajla sulad?klar?n? belirten G?rb?z, bu nedenle minerallerin eksik kald???n? ve verimin d??t???n? s?yledi.
Ziya Oral ile 8?er d?n?ml?k tarlalar?n? Yayla G?l??n?n sular?yla sulad?klar?n? ifade eden Mustafa G?rb?z, ?Yayla G?l??n?n i?inde ??r?yen kam??lar, g?breli suya d?n??t?.
Hasat mevsiminde kazd???m?z patateslerin b?y?kl?kleri bizi de ?a??rtt?. Tarlam?zdan 40?ar ton patates elde ettik? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net