Medya ve ?e?itlilik k?lavuzu internette

Medya ve ?e?itlilik K?lavuzu Gazeteciler i?in gazeteciler ve akademisyenlerin birlikte haz?rlad??? Medya ve ?e?itlilik K?lavuzu, T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti?nin (TGC) ?nternet sitesinden indirilebiliyor


Medya ve ?e?itlilik K?lavuzu Gazeteciler i?in gazeteciler ve akademisyenlerin birlikte haz?rlad??? Medya ve ?e?itlilik K?lavuzu, T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti?nin (TGC) ?nternet sitesinden indirilebiliyor. TGC, BBC ve British Council??n ortak projesi ?Toplumsal Kat?l?m?n Sa?lanmas?nda Medyan?n Rol?? ?al??mas?n?n sonucunda, ??ocuk?, ?Kad?n ve Cinsel Y?nelim? ve ?K?lt?rel ?e?itlilik? ba?l?klar?nda ?? k?lavuz ortaya ??kt?. K?lavuz, dezavantajl? gruplar?n medyada do?ru ve insan haklar?n? ?nceleyen bir ?ekilde temsili i?in genel ilkeleri i?eriyor. Her b?l?mde o konuya ili?kin uluslararas? standartlardan yola ??kan hedefler, medya kurulu?lar?na ve medya profesyonellerine d??en temel g?revler yer al?yor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net