Sokakta heykel at?lyesi

Mersin?de, ??el Sanat Kul?b??nce (?SK) ?4. Ta? Heykel? etkinli?i d?zenlendi. Sanat Soka???nda ger?ekle?tirilen ve 3 g?n s?ren etkinlikte yap?lan heykeller yine Sanat Soka???nda sergilendi


Mersin?de, ??el Sanat Kul?b??nce (?SK) ?4. Ta? Heykel? etkinli?i d?zenlendi. Sanat Soka???nda ger?ekle?tirilen ve 3 g?n s?ren etkinlikte yap?lan heykeller yine Sanat Soka???nda sergilendi. ?SK b?nyesinde heykel e?itimi veren Mersin ?niversitesi (ME?) G?zel Sanatlar Fak?ltesi Heykel B?l?m? mezunu Hatice K?l?n?, heykel at?lyesi etkinli?ini her y?l ilkbahar ve sonbaharda d?zenlediklerini s?yledi. Etkinlikte ders alan kursiyerlerin yan? s?ra sokaktan ge?en vatanda?lar?n da heykel yapabildi?ini anlatan K?l?n?, ?Etkinlik herkese a??k. ?nsanlar sokaktan ge?erken ?Ben de yapabilir miyim bu i?i?? diyorlar. ?Evet yapabilirsiniz? deyip y?reklendiriyoruz. Ta?lar? ve aletleri eline verip bilgilendiriyoruz. Ba?l?yorlar bir ?eyler yapmaya. Eserleri ortaya ??k?nca da mutlu oluyorlar? dedi. Hatice K?l?n?, galerilere ve sergilere girerken tedirginlik ya?ayan insanlar?n bu tedirginliklerini ?zerlerinden atmalar?n? sa?lamay? ama?lad?klar?n? da belirtti. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net