Ali Asker?e konser yasa??

Antakya?da sanat?? Ali Asker?in konser vermesi, Hatay ?l Emniyet M?d?rl??? yetkilileri taraf?ndan engellendi


Antakya?da sanat?? Ali Asker?in konser vermesi, Hatay ?l Emniyet M?d?rl??? yetkilileri taraf?ndan engellendi.
Yurtd???ndan turist vizesi ile T?rkiye?ye geldi?i ve yasal olarak bir ilde sadece 1 defa konser verebilece?i gerek?esi ile Ali Asker?in, Antakya S?merler Amfi Tiyatro?da sahneye ??kmas? engellendi. Bunun ?zerine sahneye ??karak dinleyicilerini selamlayan Ali Asker, daha sonra sevenlerinin aras?na girerek grubunun seslendirdi?i par?alara e?lik etti.
?T?rk?ler asla yasaklanamaz?
Ali Asker?in bu tutumu konsere kat?lanlar taraf?ndan ayakta alk??land?. Sanat?? Erdal G?ney?in seslendirdi?i par?alar da b?y?k alk?? ald?. Ali Asker, ?T?rk?ler asla yasaklanamaz. ?lkemizde halen yasaklar?n olmas? utan? vericidir. Yurtd???ndan turist vizesiyle geldi?im i?in bir ilde sadece bir defa konser verebilece?im bahane edilerek, sahne almama engel oldular. T?rk?ler asla susmayacak. T?rk?ler ?n?ne asla zincirler ve yasaklar konulamayacak? dedi.
Sanat?? Ali Asker, birka? ay ?nce Antakya?da binlerce ki?inin kat?l?m?yla konser vermi?ti. (Hatay/D?HA)
www.evrensel.net