Myanmar?da 1000 ki?i h?l? g?zalt?nda tutuluyor

Cunta kar??t? g?sterilerle d?nya g?ndemine oturan Myanmar?da 1000 ki?i halen g?zalt?nda tutuluyor. Uluslararas? Af ?rg?t??n?n ?a?r?s?yla d?nya genelinde toplanan binlerce ki?i, Myanmar?daki bask?lar? protesto etti.


Myanmar?da cunta kar??t? g?sterilerde g?zalt?na al?nan 1000 kadar ki?inin h?l? g?zalt?nda tutuldu?u bildirildi.
Devlet televizyonunun haberinde, son 20 y?ld?r ?lkede d?zenlenen en ?nemli g?sterilerde toplam 2 bin 171 ki?inin g?zalt?na al?nd???, bu ki?ilerden 1215?inin serbest b?rak?ld???, 956 ki?inin g?zalt?nda tutuldu?u belirtildi. Haberde, 500?den fazla ki?inin son 2 g?nde serbest b?rak?ld??? kaydedildi.
Myanmar?da askeri cunta, a?ustos ay?nda ba?layan g?sterilere ge?en ay m?dahale etmi? ve ?iddet olaylar?nda en az 10 ki?i ?lm??t?. Muhalifler, en az 200 ki?inin ?ld???n? iddia ediyor.
Uluslararas? uzmanlara g?re Myanmar y?netimi, g?stericilerin bir b?l?m?n? serbest b?rakarak ?zerindeki uluslararas? bask?y? azaltmak istiyor.
Myanmar?da destek eylemleri
Bu arada Uluslararas? Af ?rg?t??n?n ?a?r?s?yla d?nya genelinde toplanan binlerce ki?i, Myanmar i?in g?steriler d?zenledi. Myanmar y?netimine bask? yap?lmas? ?a?r?s?yla d?zenlenen g?sterilerde Yeni Zelanda, Avustralya ve ?ngiltere?nin de aralar?nda bulundu?u bir?ok ?lkede binlerce g?sterici, Myanmar y?netimini protesto etti.
?ngiltere?nin ba?kenti Londra?n?n merkezinde d?zenlenen g?steriye, polise g?re 3 bin, organizat?rlere g?re 10 bin ki?i kat?ld?. ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown konuyla ilgili a??klamas?nda, g?stericilerin Myanmar y?netimine bask? yapmak i?in topland???n? belirterek, ?Bug?n a??k bir mesaj? yineliyoruz: D?nya, Myanmar halk?n? unutmad?, unutmayacak? dedi.
Yeni Zelanda?n?n ba?kenti Wellington?da da 500 ki?ilik bir grup g?steri yapt?.
Avustralya?da ise Uluslararas? Af ?rg?t??n?n ?a?r?s?yla Melbourne?da sokaklara d?k?len 1000 kadar g?sterici, ?zerlerinde ?Art?k kan d?k?lmesin? yaz?l? pankartlar ta??d?lar. G?stericiler, Myanmar?a silah ambargosu uygulanmas?n? istedi.
Avrupa?da Bel?ika, Avusturya, ?sve?, ?svi?re ve Fransa?da, Asya?da ise Tayland, Hindistan ve Malezya?da g?steriler d?zenlendi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net