Necdet Adal? an?ld?

12 Eyl?l fa?ist cuntas? taraf?ndan idam edilen ilk devrimci olan Necdet Adal?, ?l?m y?ld?n?m?nde Ankara?daki mezar? ba??nda, m?cadele arkada?lar? taraf?ndan an?ld?.


12 Eyl?l fa?ist cuntas? taraf?ndan idam edilen ilk devrimci olan Necdet Adal?, ?l?m y?ld?n?m?nde Ankara?daki mezar? ba??nda, m?cadele arkada?lar? taraf?ndan an?ld?.
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) ve Ankara 78?liler Derne?i ?yeleri Adal??y? anmak ?zere Kar??yaka Mezarl????nda bulu?tular. ?Kurtulu? Sava???lar? ?l?ms?zd?r? pankart? arkas?nda y?r?yen Adal??n?n yolda?lar?, Adal??n?n mezar?na karanfiller b?rakt?lar.
SDP Ankara ?l Y?neticisi Cengiz G?ltekin, Necdet Adal??n?n 12 Eyl?l darbesinin ilk idam edileni oldu?unu belirtti. ?Necdet yolda? Denizlerden ald??? idam sehpas?na kararl? gidi?i, uzla?maz tutumu ve direngenli?i kendinden sonra gelen devrimcilere ta??m??t?r? diyen G?ltekin, 12 Eyl?l??n, devrimcilerin inan?lar?n? da yok etmeye ?al??t???n? dile getirdi. G?ltekin, 12 Eyl?l?le hesapla??lmadan demokratik d?zenin hayata ge?mesinin m?mk?n olmad???n? s?yledi.
M?cadeleyi y?kseltece?iz
Ankara 78?liler Derne?i Genel Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu da, Necdet Adal??n?n idam sehpas?nda diz ??kt?r?lerek, devrimcilerin bilin? ve inan?lar?n?n sars?lmaya ?al???ld???n? ifade etti. 12 Eyl?l d?neminin en b?y?k devlet ter?r?n?n ya?and??? d?nem oldu?unun alt?n? ?izen S?mb?lo?lu, Necdet Adal? ve Erdal Eren ?zerinden t?m devrimcilerin sindirilmek istendi?ine dikkat ?ekti.
Adal? ve as?lan devrimcilerin son soluklar?nda halka ve devrime ba?l?l??? hayk?rd?klar?n? hat?rlatan S?mb?lo?lu, onlar? anman?n m?cadelelerini y?kseltmekten ge?ti?ini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net