TBMM bu hafta referanduma kilitlenecek

TBMM bu hafta Ramazan Bayram? tatiline girmeden ?nce, referanduma g?t?r?len pakette de?i?iklik teklifinin g?r??melerine kilitlenecek.


TBMM bu hafta Ramazan Bayram? tatiline girmeden ?nce, referanduma g?t?r?len pakette de?i?iklik teklifinin g?r??melerine kilitlenecek. Meclis Anayasa Komisyonu bug?n 10.30?da toplanacak ve AKP Grup Ba?kanvekilleri ile 276 milletvekilinin imzas?n? ta??yan ve 21 Ekim?de halkoyuna sunulacak Anayasa de?i?ikli?inin, ?11. Cumhurba?kan?n? halk se?er? ifadesi nedeniyle, 6?nc? maddesi ile ge?ici 18 ve 19?uncu maddelerinin metinden ??kar?lmas?n? ?ng?ren yasa teklifini ele alacak. Dan??ma Kurulu da bug?n toplanacak. Dan??ma Kurulu?nda Anayasa de?i?ikli?i ile ilgili takvim netle?tirilecek. Yar?n TBMM Genel Kurulu 15.00?te toplanarak ge?en hafta D??i?leri Komisyonu?nda g?r???len Uluslararas? s?zle?meleri ele alacak. ?ar?amba g?n? ise, Anayasa de?i?ikli?i ile ilgili yasa teklifinin ilk tur oylamalar? yap?lacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net