Medya s?n?r tan?m?yor

??rnak?ta 13 komandonun hayat?n? kaybetmesi, medyada ?fkeli man?etlerle kar??land?. Faili belli olmayan Beyt???ebap olay?n?n ?st?ne gitmeyen gazeteler, son olay ?zerine s?n?r ?tesi operasyonu destekleyen man?etler att?.


??rnak?ta 13 komandonun hayat?n? kaybetmesi, medyada ?fkeli man?etlerle kar??land?. Faili belli olmayan Beyt???ebap olay?n?n ?st?ne gitmeyen gazeteler, son olay ?zerine s?n?r ?tesi operasyonu destekleyen man?etler att?.
Man?etlerde hakaretler, k?f?rler, sald?rgan ifadeler birbirini kovalad?. H?rriyet, s?rman?etten ?S?n?r a??l?r, bu hesap sorulur? diyerek kendi g?r???n? dayatt?.
Terc?man, ?Meclis?e girip PKK?y? savunan ?erefsizler ?imdi konu?sun? altba?l???yla DTP?lileri hedef g?sterdi.
Yeni ?afak??n kurdu?u ba?lant? da ilgin?ti. Gazete, ???rnak?ta k?ye su getirmek i?in ?al??an 12 i??iyi katleden ter?ristler askeri birli?e roketlerle sald?rd?? dedi. Ancak s?z?n? etti?i ilk olay? kimin yapt??? konusunda Meclis komisyonunun bile bir karara varamad???n? unutmu? g?r?n?yordu.
Gazete man?etleri, ??rnak?taki olay? ??yle yans?tt?: ?Y?re?imiz yan?yor? (Ak?am), ???rnak?ta 13 ?ehit? (Cumhuriyet), ?Yeter art?k, 13 ?ehit? (Terc?man), ?S?n?r a??l?r, bu hesap sorulur? (H?rriyet), ?Hain pusu 13 ?ehit? (Milliyet), ?Y?re?imiz yand?? (Posta), ?Birli?e sald?r?: 13 er ?ehit? (Radikal), ???rnak?ta hain pusu: 13 ?ehit? (Sabah), ?En al?ak pusu? (Star), ?Hainler? (Takvim), ?Allah belan?z? versin? (Terc?man), ?Hain pusu: 13 ?ehit? (Vatan), ?Bayram ?ncesi hain pusu? (Yeni ?afak). (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net